Ambtenaren en onderwijzend personeel: LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN?

Infoavond met Kim De Witte

PENSIOENSPECIALIST PVDA, DOCENT KU LEUVEN

 

ZIJN DE PENSIOENEN IN BELGIË VOLDOENDE HOOG? HOE ZIT DAT IN ANDERE LANDEN?
De wettelijke pensioenen in België zijn veel te laag vergeleken met onze buurlanden.
In 2015 liep de pensioenkloof met Frankrijk al op tot 40 procent. In 2016 is die kloof verder
uitgediept tot 43 procent. Arbeiders en bedienden die exact even lang gewerkt hebben en exact
evenveel verdiend hebben, krijgen bij ons exact 43 procent minder wettelijk pensioen dan in
Frankrijk. Het aantal ouderen in armoede in België ligt dan ook twee keer hoger dan
in Frankrijk.

HOE ZIT HET NU MET DE MAATREGELEN VAN DE REGERING? WAT IS ER BESLIST EN WELKE KANT GAAT HET UIT?
De regering-Michel besliste om verder te besparen op de pensioenen van de ambtenaren. Mensen
met een zwaar beroep – zoals militairen, brandweermannen, politieagenten, leerkrachten en
spoorwegpersoneel – zullen vijf tot zeven jaar langer moeten werken om op het einde van de rit tot 300 euro minder pensioen te krijgen.

LANGER EN HARDER WERKEN, IS DAT ECHT NODIG? WAT ZIT DAAR EIGENLIJK ACHTER?
Lnger werken voor minder pensioen. Wat zit daarachter? Moeten we langer werken omdat we langer leven, omdat de pensioenen anders
onbetaalbaar worden? Dit zijn de slogans die we nu al jaren horen.
Wil je echter weten wat er achter deze mythes zit en waarom ze door de huidige regering in stand worden gehouden?
Kom dan naar de informatieavond gepresenteerd door
juridisch deskundige KIM DE WITTE (KU Leuven) en
pensioenexpert van de PVDA.

MEER INFO: WOUT LOOTENS
LEUVEN@PVDA.BE TEL. 0476 79 70 78

ORGANISATIE: SECTOR OPENBARE DIENSTEN EN ONDERWIJS PVDA VLAAMS-BRABANT

Datum: 
vrijdag, 12 mei, 2017 - 20:00
Plaats: 
Café DE CURVE
De Becker Remyplein 27
3010 Kessel-lo