Een boeiende wandeling langs Leuvense sociale monumenten

Tal van monumenten en beeldhouwwerken in Leuven vertellen een stuk geschiedenis van de sociale strijd in de stad. Vrijdagavond 26 augustus gaven vijftien belangstellenden present voor een boeiende georganiseerde wandeling langs zeven van dergelijke ankerpunten. Een geslaagd initiatief van de PVDA­basisgroep van Heverlee.

Op het Martelarenplein aan het station vertelt een groot monument op bas­reliefs het verhaal van de brand van Leuven in augustus 1914. Bij de intocht van het Duitse leger werden meer dan tweehonderd Leuvenaars door de bezettingstroepen dood geschoten. Nadien kreeg het vroegere stationplein zijn huidige naam. Even verder langs de ring blijven we stilstaan bij het prachtige beeld 'de ontvoering van Europa' van de Vilvoordse beeldhouwer Rik Poot. Christine Vanthillo die de wandeling begeleidt noemde Rik Poot terecht “onze grootste beeldhouwer van de 20ste eeuw”.
Later op de avond zullen we trouwens nog een ander expressief werk van Poot in de Erasmustuin zien: 'Het vallend paard'. Rik Poot was ook een geëngageerd man, vooral gekend van 'De Vuist', het symbool van de strijd die de Renaultarbeiders in 1997 voerden tegen de sluiting van hun fabriek.

Voor de geschiedenis van de zes slachtoffers van de strijd voor het algemeen stemrecht trekken we naar de stedelijke begraafplaats in de Bierbeekstraat. Christine vertelt er hoe tijdens een woelige betoging op een aprilavond in 1902, zes jonge arbeiders door de burgerwacht worden dood geschoten. Nadien werden ze in een aangrijpende rouwstoet met rode vlaggen en fanfares die rouwmarsen spelen naar de begraafplaats gedragen. Daar werd door de socialistische partij een monument voor de zes onthuld, waarrond in die tijd nog een hele controverse ontstond.
Bij de honderdste verjaardag in 2002 zal de socialistische vakbond ABVV een herdenkingsplaats onthullen op het Quinten Metsysplein, waar een gedicht van Charles Ducal herinnert aan de inzet van de strijd voor het algemeen stemrecht.
We ontdekken verder dat ook basreliefs van Constant Meunier in Leuven staan, om de avond te besluiten bij het monument voor de sociale kapitalist Remy op het Hooverplein. Remy gaf zijn naam aan het De Becker­Remyplein waar ook het PVDA­-secretariaat van Leuven gevestigd is.

De deelnemers waren unaniem enthousiast over de schitterende en professionele begeleiding door Christine. Ze drongen dan ook aan om in de toekomst de wandeling nog eens over te doen.

Free Van Doorslaer