Een nieuwe bouwvergunning voor Uplace: slecht nieuws voor luchtkwaliteit, mobiliteit en middenstand

Dan toch een nieuwe bouwvergunning voor Uplace in Machelen. Slecht nieuws, vindt de PVDA. Het is een nieuw verlies voor een betere luchtkwaliteit, voor de mobiliteit in en rond Brussel, en voor de lokale middenstand. De machtige betonlobby is teveel verweven met de politieke kaste in dit land. 

Fijn stof, niks fijn niks tof.

Uplace is een achteruitgang voor de gezondheid en de luchtkwaliteit in de regio. De regio in de noordrand rond Brussel heeft reeds te kampen met een hoger sterftecijfer te wijten aan fijn stof. Uplace zal dit voor de betrokken 42.000 inwoners uit Vilvoorde en Machelen alleen maar verergeren

Meer uren in de file

Er is een gevaar voor nog meer fileleed. Brussel staat nu al op de eerste plaats bij de steden met het grootste fileleed. De komst van Uplace zou het aantal file-uren enkel doen toenemen met de komst van 25.000 extra auto’s per dag op de Brusselse ring. Door onvoldoende alternatieven zou 85% van de bezoekers van Uplace met de auto komen

Een leegloop van winkels in de omringende steden

Het klopt niet dat het winkelcomplex Uplace extra jobs zou creëren. Zelfstandigenorganisatie Unizo spreekt voor een verschuiving van jobs, geen bijkomende jobs. Mechelen, Leuven en Vilvoorde zouden slachtoffer zijn van het nieuwe winkelcomplex. In steden op mensenmaat moeten we afstappen van het idee van enorme winkelcomplexen in de stadsrand.

Verwevenheid betonlobby en huidige politieke kaste

Als linkse partij vrezen wij de verwevenheid tussen enerzijds de machtige betonlobby en anderzijds de regeringspartijen van de Vlaamse Regering (CD&V, Open VLD en N-VA)  De PVDA verwacht van de Vlaamse parlementsleden een ommekeer en vraagt om de bouwvergunning te verwerpen