Het is niet omdat ge het zelf goed hebt dat ge uw bek niet moet opentrekken

Het is gebeurd! De duizendste handtekening is binnen.

Marianne is de duizendste Leuvenaar die, samen met 999 anderen, een ambitieuzer woonbeleid wil en 3000 nieuwe sociale huur- en koopwoningen eist.
We vroegen Marianne waarom zij het belangrijk vindt onze petitie te tekenen:
"Het is niet omdat ge het zelf goed hebt dat ge uw bek niet moet opentrekken."
"Het gaat voor mij niet enkel over de betaalbaarheid. Mensen hebben gewoon recht op een dak boven hun hoofd."
"Zelf heb ik geluk, maar ik zie in Leuven huisjesmelkerij waardoor mensen op elkaar gepakt wonen in een kamer vol schimmel"
"Een propere, droge, gezonde woning is toch geen overbodige luxe? Zeker voor gezinnen met kinderen."
"Als je dat niet structureel verankert in het stadsbeleid, laat je het over aan  mensen die van de wooncrisis gebruik maken om van anderen te profiteren."


Pieterjan De Meulder