Kapotte ruitenwissers en verwarming, in de wintermaanden is dat dramatisch.

Vandaag (3-11) lees ik in het Nieuwsblad  'Vakbond ACV roept op tot staking bij De Lijn Vlaams-Brabant'. Daaronder, “Het ACV roept op om vrijdag het werk neer te leggen. Ze klagen over personeelstkort bij de technische diensten.
Even verder... De Lijndirectie betreurt dat het ACV oproept tot een staking, want volgens hen is de afgelopen tijd net veel werk verzet om het probleem op te lossen."

Wat is daar nu van aan vroegen we ons af, en belden Geert Witterzeel, ACV-secretaris voor De Lijn.

Geert W Het lijkt wel alsof wij Don Quichote aan het spelen zijn. Wij zijn al meer dan een jaar over die bijkomende tewerkstelling aan het praten. Omdat het echt niet vooruit gaat hebben we een stakingsaanzegging ingediend. Wij willen praten, maar als dat niks oplost, dan ga je verder. Wij willen echt doorgaan nu tot er een oplossing is.

Geert W Nu, vlak voor de winter worden de problemen nog meer voelbaar. Het gaat over kapotte ruitenwissers, verwarmng op de bussen. In de wintermaanden is dat dramatisch.

De vergadering was er één zonder het ACV

De Lijndirectie heeft na onze stakingsaankondiging de vakbonden deze morgen samengeroepen. Wij hebben gevraagd wat ze al hadden gedaan om aan onze eisen tegemoet te komen. Daar konden ze niet op antwoorden. Daarom zijn we niet ingegaan op de uitnodiging.

Geert W We hebben nadien wel gehoord wat de directie heeft voorgesteld. De directie zou een privébedrijf inschaken om bussen te herstellen, en dan nog wel op de terreinen van De Lijn. Dat kan natuurlijk niet.

Wat is het nu?

Wout L In het krantenartikel zegt iemand van de Lijn, dat er geen 1,5 maar wel 9 mechaniekers werken in Leuven? Wat is het nu?

Geert W Het gaat erom hoe je telt. Er zijn maar 1,5 echte mechaniekers tewerkgesteld. De directie telt er ook andere techniekers bij, zoals carrossiers,... en komt zo aan die 9. Maar met die 1,5 echte techniekers, kunnen de problemen niet worden opgelost.

Wout L Lijkt me klaar. Zijn er nog dingen die moeten aangepakt worden?

zeker geen privé in eigen huis halen

Geert W Wij vragen personeel, goed onderhouden bussen, geen werk voor de privé en zeker geen privé in eigen huis halen, kortere aanwervingsprocedures, kennisoverdracht, opleiding en een betere werksfeer,

Wout L Ik denk dat we nog niet uitgepraat zijn

Succes met de staking!

Wout Lootens