Leuven heeft nood aan masterplan om wooncrisis aan te pakken

In het gemeenterapport van Het Nieuwsblad wordt bevestigd dat de Leuvenaar de betaalbaarheid van woningen als slechtste punt beoordeelt. Sander Vandecapelle, voorzitter van PVDA Leuven, betreurt het pessimisme van het stadsbestuur om zelf de handen uit de mouwen te steken om de wooncrisis aan te pakken. Met PVDA willen we het goede voorbeeld tonen en starten een burgerinitiatief.

Wooncrisis verdient prioriteit van het stadsbestuur

De problemen zijn gekend, Leuven wordt stilaan onbetaalbaar voor een grote groep bewoners. Wie het geluk niet had om tien jaar geleden een huis te kopen, heeft nu veel minder kans om nog iets betaalbaar te vinden. De prijzen van appartementen zijn verdubbeld in Leuven in tien jaar tijd. Ook voor een huis betaal je nu twee keer zoveel en is Leuven het duurste van alle centrumsteden.[1] Veel jonge werkenden gaan daarom elders op zoek in de regio.

Tobback moet op studiereis naar Wenen of Amsterdam

Dat het stadsbestuur weinig kan doen is niet correct. Al tien jaar faalt het stadsbestuur om het aandeel sociale woningen gelijke tred te laten houden met de toenemende bevolking. Het aandeel sociale koop-­ en huurwoningen daalde daarom van 7,7% naar 6,6% in tien jaar tijd. De burgemeester is daar zelf voor verantwoordelijk, want hij heeft de bevoegdheid van wonen en coördinatie sociale huisvestingsmaatschappijen.
Tobback stelt in Het Nieuwsblad het project van de Glasblazerijstraat voor als positief. Daar gaan wij mee akkoord. In deze straat komen er 90 sociale woningen bij. Maar er zijn vooral te weinig positieve projecten die een oplossing bieden aan de meer dan 3000 Leuvenaars die op een wachtlijst staan.
Amsterdam heeft een aandeel van 51,7% sociale woningen in de stad. In Wenen worden jaarlijks 6500 sociale woningen gebouwd met openbare fondsen. Die steden tonen aan dat er een alternatief is.

Durf te pleiten om de regie in handen te nemen op de privémarkt

De burgemeesters van de centrumsteden moeten pleiten voor een wooncode voor de private huurmarkt op Vlaams niveau. Zo'n wooncode bestaat vandaag al in Nederland en zorgt voor een maximumhuurprijs op basis van grootte, kwaliteit, comfort, ligging... Nu zijn de regels voor de sociale huisvesting strenger dan voor de privémarkt. Een kleine studio met veel gebreken, voor 600 euro of meer per maand? Dat kan vandaag, daar staat geen enkele sanctie tegenover. De PVDA pleit voor een nieuwe huurwet naar Nederlands model: met een Huurcommissie die een wooncode oplegt en huurprijzen plafonneert op basis van objectieve criteria zoals de kwaliteit van de woning, de isolatie, de ligging, enz. Zo hebben verhuurders er baat bij dat de woningen onderhouden blijven en kunnen huisjesmelkers geen krotten meer verhuren aan woekerprijzen.

PVDA Leuven start burgerinitiatief en werkt aan zwartboek

Het ligt niet in onze aard om bij de pakken te blijven zitten of een volgende verkiezing af te wachten. Wij zijn daarom een burgerinitiatief gestart en zoeken 1000 Leuvenaars die hun handtekening willen zetten onder onze eis dat het stadsbestuur in vijf jaar tijd 3000 nieuwe koop-­ en huurwoningen moet bouwen. De helft van de handtekeningen zijn ondertussen binnen. 3000 extra sociale woningen zorgen ervoor dat een groot deel van de wachtlijsten wordt weggewerkt. Verder zal er een positief effect zijn op de prijzen van de privémarkt. In de lente zullen wij met ons burgerinitiatief tussenkomen in de gemeenteraad en de wooncrisis aankaarten.
Verder zijn we volop in de weer om een zwartboek te schrijven met Leuvenaars die het nu al moeilijk hebben op de woonmarkt.

[1] gegevens gebaseerd op de stadsmonitor

Sander Vandecapelle

in Het Nieuwsblad van 26/01/2016:  Leuvense PVDA wil masterplan om wooncrisis aan te pakken