Line De Witte, Leuvens PVDA-woordvoerder over mobiliteit in de stad "Ik start meteen met het STOP-plan"

Leuven moet wat meer ambitie hebben en creatief het stop-principe toepassen in het mobiliteitsbeleid van de stad. Het stop-principe geeft voorrang aan stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en tenslotte de privéwagens.

"Voetgangers als loslopend wild in de stationsbuurt”?

De voetganger blijft de zwakke weggebruiker in het verkeer. Is de PVDA voorstander van een autoluwe binnenstad?
Zeker en vast. Daarom vinden wij de ontradingspolitiek om binnen de ring met de wagen de stad te doorkruisen goed. Het is een verbetering voor de voetgangers, voor de middenstand, voor het milieu, voor de gezondheid. En een zone 30 binnen de Leuvense ring geeft letterlijk meer ademruimte voor de stappers en trappers.
Maar toch blijft het gevaarlijk oversteken aan de stationsbuurt. Pas nadat PVDA-lid Willy Vanderborght werd aangereden aan de stelplaats van De Lijn kwam daar een wegmarkering. Wij vragen de oversteekplaatsen aan alle straten in de stationsbuurt op dezelfde manier veiliger te maken.

De PVDA vraagt duidelijke markeringen om over te steken in de stationsbuurt.

"Fietsers pesten met GAS-boetes is niet de oplossing"

Leuven staat toch al positief bekend als Fietsstad?
Toch kunnen enkele zaken beter. In de binnenstad en naar het centrum toe moet de fiets de snelste en meest comfortabele vervoersoptie zijn. De stad geeft toe dat er vandaag te weinig fietsparkings zijn, maar treedt met Gas-boetes op tegen fietsers die hun fiets fout gestald hebben. Niet erg consequent zolang er onvoldoende alternatieven zijn. We zijn blij met de plannen van het stadsbestuur om 4.000 extra fietsstallingen te bouwen in de stationsbuurt en tegelijk een fietsersbrug boven de sporen wil bouwen. De fietsparking onder het Pieter De Somerplein is dan weer geen goed voorbeeld. De stad geeft maandelijks 40.000 euro uit aan een privé-uitbater. Maar doordat de parking 's nachts betalend is, wordt ze onvoldoende gebruikt.

De PVDA komt op voor het bouwen van extra fietsenparkings om aan de noden van de fietsgebruikers te voldoen.

Wij willen dat ze 24u open en gratis blijft, zodat jongeren hun fiets daar kunnen laten staan bij een nachtje uitgaan. In de deelgemeenten zijn er veel plaatsen waar er betere en veilige fietspaden nodig zijn. Wij vragen investeringen zoals aan de Geldenaaksebaan en de Diestsesteenweg.

"In België geven we meer geld uit aan bedrijfswagens dan aan openbaar vervoer"

Hoe staan jullie tegenover de auto?
Wij wijzen automobilisten niet met de vinger omdat er vandaag voor velen nog onvoldoende alernatieven bestaan. We moeten dus fors investeren in extra betaalbaar openbaar vervoer.
Wij pleiten voor een trambus in Leuvenj. Een trambus rijdt niet op sporen zoals een gewone tram. Zo'n trambus kan tot 175 personen vervoeren terwijl dat bij een bus van de Lijn maar honderd is. Een trambus is ook sneller: dankzij de vier toegangsdeuren gebeurt het in-en uitstappen veel vlotter. Een trambus kan dan worden ingezet voor de drukke routes zoals die tussen station en centrum en naar Gasthuisberg. En die zou ook de ringbus kunnen vervangen.

De PVDA pleit voor een ambitieus plan voor meer openbaar vervoer, goedkopere ritten en een trambus op de drukke routes.

PVDA staat achter de beslissing van het stadsbestuur voor een autoluwe binnenstad. Als het goed is zeggen wij dat ook ;-)

"Op 300 meter van een autosnelweg wonen = 17 sigaretten per dag roken”

Uit de laatste metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij bleek dat Leuven, van de vijf centrumsteden, het slechtste scoorde op het vlak van fijn stof...
Structurele maatregelen dringen zich op. Wij pleiten voor een permanent meetpunt van fijn stof om de ernst van het probleem beter te kennen.
Een autoluwe binnenstad zal zeker voor meer voor zuurstof zorgen. En wij geloven graag dat de automobilist zijn rijgedrag daar aan zal aanpassen. Maar de plannen van de stad om een grote ondergrondse parking onder het Bruulpark te bouwen staat haaks op haar voornemen de binnenstad autoluw te maken.
Als alternatief stellen wij randparkings voor zoals aan Gasthuisberg, met regelmatige pendelbussen en meer ringbussen. We moeten oppassen dat de Leuvenaar hier zelf niet financieel voor opdraait. De uitbreiding van de blauwe zone in Leuven zorgde voor een pesttaks die het probleem niet oplost. Dure bewonerskaarten van 60 euro voor de eerste wagen en 300 euro voor een tweede wagen is vooral asociaal.

STOP

PVDA wil een betere mobiliteit waar milieu en gezondheid wel bij varen. Daarom kiezen we voor het STOP-principe: dat voorrang geeft aan de Stappers, dan de Trappers, vervolgens het Openbaar Vervoer en tenslotte de Privéwagens. Daarom is een autoluwe binnenstad goed.

Wist je dat?

Toen in het Franse Aubagne de tram gratis werd, steeg het reizigersaantal met 170%. Wij vragen dat de stad de mogelijkheid onderzoekt om de Leuvense bus gratis te maken. Natuurlijk vraagt dat een extra investering.