PVDA vraagt volledige transparantie over mandaten schepencollege Leuven

Na onthullingen over graaicultuur en belangenvermenging in Gent en Antwerpen, vraagt PVDA Leuven klaarheid voor de Universiteitsstad. Transparantie is zeker nodig bij Schepen Vansina (CD&V) die voorzitter is van de Raad van Bestuur van Intermixt. Via Antwerpen weten we dat schepen Koen Kennis (N-VA) bij Intermixt 25.479 euro heeft ontvangen, of meer dan 3000 euro per vergadering. De PVDA wil dat er een overzicht komt van de wedden, de zitpenningen en de onkostenvergoedingen die de leden van het schepencollege in Leuven krijgen voor al hun mandaten in publieke of private instellingen.

€3.667 voor één vergadering

Eerder deze week maakte Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) bekend dat hij bij Intermixt een forfaitaire vergoeding kreeg van 22.000 euro per jaar.[1] “Dat is opvallend”, reageert Line De Witte van PVDA Leuven, “want in 2015 liet diezelfde Kennis nog weten dat hij bij Intermixt maar één keer om de twee maand vergadert. Voor één vergadering om de twee maand betekent dat een slordige €3.667 per vergadering als Voorzitter van de Vlaamse gewestelijke raad. Een bedrag waar veel mensen twee maanden voltijds moeten werken.

De mandatenlijst bij Intermixt is een kluwen van vele raden en commissies waarin Leuvense politici een hoofdrol spelen. CD&V Schepen Dirk Vansina is voorzitter van de Raad Van Bestuur. Daarnaast wordt hij nog 2 keer betaald als Lid van De Vlaamse Gewestelijke Raad en Lid van het Vlaams Gewestelijk Bureau. Ook Burgemeester Louis Tobback komt voor in de lijst, hij heeft er twee bezoldigde mandaten: ondervoorzitter van de Vlaamse gewestelijke raad en Bestuurder. Schepen Vansina liet al weten dat hij 25 keer per jaar vergadert in plaats van zes keer zoals Koen Kennis. Maar over de vergoeding die hij daarvoor krijgt, zwijgt hij in alle talen. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van Intermixt verdient hij echter waarschijnlijk meer dan schepen Kennis op jaarbasis.

Wij vragen alle bestuursleden in Leuven de kaarten op tafel leggen en verklaren hoeveel zij verdienen per mandaat. Zowel Schepen Dirk Vansina als Burgemeester Louis Tobback hebben de meeste  cumuls, met zeven en negen bezoldigde mandaten. Hoeveel krijgen deze twee Leuvenaars per vergadering? En waarom worden de personeelsleden bij Intermixt zo ruim betaald? Daar moet duidelijkheid en volledige transparantie over komen op de volgende gemeenteraad maandag. Een Schepen of Burgemeester hebben een mooi loon om de stad te vertegenwoordigen. De excessen van vele duizenden euro’s extra bij intercommunales moeten eruit.

2,1 miljoen voor 10 personeelsleden

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4Duidelijkheid waarin de stad is betrokken voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA. Dat is meer dan 200.000 euro per voltijds personeelslid, maar wat zij daar precies uitsteken is helemaal niet duidelijk. De PVDA stelt zich vragen bij de werking van Intermixt en vraagt volledige transparantie over deze weddes.

Toen de PVDA via de openbaarheid van bestuur inzage probeerde te krijgen in de mandaten en vergoedingen bij Intermixt, kreeg ze als antwoord: “Intermixt is door zijn statuut niet onderworpen aan de openbaarheid van bestuur.” en verder: “Wij menen dat de privacy van onze leden moet gerespecteerd worden en wij zijn dan ook niet gemachtigd u de vertrouwelijke gegevens van onze bestuurders mede te delen.” Ook in de jaarrekeningen van Intermixt zijn geen gegevens opgenomen over de vergoeding van bestuurders en zaakvoerders, nochtans een wettelijke vereiste. Bovendien dateert het laatste jaarverslag van Intermixt ondertussen al van 2011.

Duidelijkheid waarin de stad is betrokken

PVDA Leuven vraagt ook duidelijkheid over de intercommunales, AG’s en NV’s waar de stad in is betrokken. Daarnaast vragen we dat er een duidelijk overzicht komt van alle publieke en private vennootschappen waar de stad vandaag gebruik van maakt voor de ontwikkeling van Leuven. Nu is het een kluwen waar een kat haar jongen niet in terugvindt. Wij pleiten voor nutsbedrijven, op maat van de stad en de mensen, die publiek en transparant zijn, die streng worden gecontroleerd en die investeren in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening. Tot slot vragen we dat er een ethische code komt die directe draaideuren tussen private lobbygroepen en publieke mandaten verbiedt. Dat soort van geschuif is bijzonder schadelijk voor het geloof in de politiek.