'stop de armoede, welvaart voor iedereen

PVDA+ actie in Leuven op 27/09

Maak Leuven betaalbaar!!

Al om 7u30 startte de actie 'stop de armoede, welvaart voor iedereen van de PVDA+ Leuven en Tine Van Rompuy.

Enkele actievoeders deelden een pamflet uit aan de werknemers van 2 sociale werkplaatsen in Heverlee (nabij parking Bodard) 'Wonen en werken' 'Velo'en 'het Spit', waar (samen met het Spit Wespelaar) ongeveer 240 werknemers werken, De pamfletten werden goed ontvangen. In dat pamflet getuigen Wiske Vingtcent en Thomas Mathys, 2 PVDA+ kandidaten uit Leuven, die het financieel niet breed hebben. In het pamflet (bijgevoegd) wordt ook het PVDA+ alternatief voorgesteld.

Om 8u30 waren intussen een 20-tal actievoerders op het Damiaanplein samengekomen. Daar werden ze ontvangen door pater Ernesto, pater Fidel en pater Damiaan. Die hielden een toespraak die kan samengevat worden als “In tijden van materiële rijkdom is armoede toch nog een reëel feit, en dat moet bestreden worden”.

Tine Van Rompuy deed een oproep voor de actie 'stop de armoede en ongelijkheid, welvaart voor iedereen' op zondag 30 september op het Poelaertplein in Brussel.

Tine vertelde dat er veel verdoken armoede is in Leuven, Uit een studie gemaakt in opdracht van het HIVA bleek dat in Leuven 1 kind op 4 geboren wordt in een armoederisicovol gezin.

Nadien bracht ze 8 eisen, een greep uit de PVDA+ eisen ter bestrijding en ter preventie van de armoede.

  • Een stedelijke bijdrage om van het leefloon van 786 euro (voor een alleenstaande) te gaan naar de Europese armoederisicodrempel, namelijk 1040 euro.

  • 3000 sociale woningen extra,

  • Uitbreiding van sociale tewerkstelling met een vast werknemersstatuut en een degelijk loon.

  • Energie: geen afsluiting van gas, elektriciteit en water; verhuurders moeten huurpanden isoleren.

  • Het stadsbestuur moet ijveren voor een BTW vermindering op energie van 21% naar 6%.

  • Goedkope sport en cultuurmogelijkheden en cultuurchecques voor alle uitkeringsgerechtigden.

  • Inspraak: vertegenwoordiging van armoede organisaties in alle geledingen van de stad.

  • Centen halen voor een sociaal beleid ; de stad moet de eis van een miljonairstaks (1% belasting op

  • vermogens boven 1 miljoen euro, brengt jaarlijks 8 miljard euro op) steunen.

Danny Carleer vertelde vervolgens over verdoken armoede, hoe Tobback in het verleden uithaalde naar bedelaars. Stijn (pater Ernesto), voegde daar ongeveer aan toe “Als de PVDA+ de lakens zou uitdelen in Leuven dan zouden ze een sociaal beleid voeren. Op het Damiaanplein werd opnieuw het pamflet uitgedeeld aan scholieren, ouders en voorbijgangers. Vervolgens gingen de actievoerders, via de Parijsstraat, verbonden door een laken richting de Grote Markt,

Syndicaal afgevaardigde Peter Vanderleyden stelde dat de toegenomen armoede moest gestopt worden.

Een miljonairstaks die jaarlijks 8,7 miljard € zou opleveren, zou in elk geval de enorme kloof aanpakken die er al jaren groeit tussen een kleine groepje superrijken en de grote meerderheid van de mensen."

De mooie foto's werden (zoals meestal in deze kiescampagne) gemaakt door Iraïda Gonzalez