Te koop, te huur, te duur

In de grondwet staat: “Recht op een behoorlijke huisvesting”. Er had moeten volgen: “voor een betaalbare prijs”. Anders is dat recht voor velen een lege doos.

Dit interview is verschenen in de eerste editie van het nieuwe Leuvense magazine 't Frank Blad.

Line De Witte was in 2014 nog lijsttrekker voor PVDA, is 27 jaar, geeft les in een middelbare school en is actief in de studentenbeweging. Zij betaalt 915 euro huishuur.

Line, als leerkracht wiskunde moet je toch al gemerkt hebben dat dat nogal veel is?

“(lacht) Het is erg duur om in Leuven te wonen. In een aantal jaar tijd is dat enorm veranderd. Veel van mijn vrienden die uit Leuven afkomstig zijn, verhuizen om elders een betaalbaarder huis te kunnen kopen”

“Ik woon in een gemeenschapshuis met mijn vriend en twee anderen. Enerzijds omdat we dat leuk vinden, maar ook omdat het anders echt onbetaalbaar is om te wonen. Wij besteden 915 euro aan huur en mijn loon is 1200 euro. Ik zou meer dan een derde van mijn loon aan huur betalen als ik alleen zou samenwonen met mijn vriend. Leuven is de duurste stad in Vlaanderen om te kopen, en voor huren staan we op de vierde plaats. Dat zegt wel veel hé”

Op een wachtlijst kan je niet wonen

“Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en de huurdersbonden lanceerden de campagne ‘1/3 is de max’ om aan te kaarten dat huurders niet meer dan een derde van hun inkomen aan huur zouden mogen betalen. Dat vind ik echt juist, een derde is al heel veel als je daarnaast nog geld over moet hebben om te leven. In Leuven geeft de helft van de huurders meer dan een derde van zijn of haar inkomen uit aan huur. Door een maximumprijs op te leggen op basis van grootte, kwaliteit, comfort en ligging, zouden we dat kunnen veranderen.”

“Een andere oplossing voor die hoge prijzen zijn meer sociale woningen. Op dit moment is nog geen 7 procent van de woningen in Leuven sociaal te noemen. En dat percentage daalt elk jaar. Het aantal asociale woningen stijgt wel. Er zijn veel huisjesmelkers die een studio vol gebreken verhuren voor 600 euro. Dat zijn voor mij asociale woningen. In andere landen ligt het percentage sociale woningen veel hoger. In Nederland bijvoorbeeld, woont 38% van de mensen in een sociale huurwoning.”

Geen asociaal woonbeleid, maar woningen die sociaal zijn.

“Bij ons zijn de sociale woningen er enkel voor de allerarmsten. In Wenen daarentegen woont 60 procent van de mensen in een huurwoning van de stad. Dat is een hele andere logica. Daar wordt het recht op wonen echt serieus genomen. Iedereen heeft recht op een goede woning.”

“De stad kan daar ook echt iets aan doen. In Wenen is het niet altijd zo geweest. Het stadsbestuur heeft daar gewoon beslist: we bouwen nu 61.000 woningen in 14 jaar tijd. Dat was een ambitieus plan. Wij mogen ook ambitieuze plannen maken. Het is perfect mogelijk om 3000 nieuwe sociale woningen bij te bouwen. Voor studenten is dat bijvoorbeeld gebeurd. Het jammere is wel dat de stad ook daar in de eerste plaats rekent op de private markt. Zo’n kot kost gemiddeld € 350 per maand. Betaal dat maar eens als je drie kinderen hebt! Ons voorstel is dus dat de stad zelf 3000 nieuwe sociale woningen bouwt. Als de stad bijvoorbeeld al zou beginnen met het in beslag nemen van leegstaande huizen en daar sociale woningen van maakt, zou er veel veranderen. Het is gewoon een kwestie van keuzes.”

“Want dat is nog zoiets. Als we meer sociale woningen zouden hebben, zouden die ook een invloed uitoefenen op de prijzen op de vrije markt. Hoe meer mogelijkheid er is om betaalbaar te wonen, hoe meer huisbazen daarmee moeten concurreren.”

“Ik heb een aantal vrienden die architect zijn. Die zeggen mij dat er veel strengere normen zijn voor sociale woningen dan voor woningen op de private markt. Sociale woningen moeten goed geïsoleerd zijn, brandveilig. Enfin, die moeten in orde zijn. Op de gewone huurmarkt is dat niet het geval hé.

Daar heerst een cowboymentaliteit, een idee van ‘doe maar op’. Iedereen kan bij wijze van spreken verhuren wat hij maar wil. Ik vind dat iedereen recht heeft op een woning die in orde is, die goed geïsoleerd is, waar het dak niet lekt en de waterleiding werkt. Dat zou normaal moeten zijn. Ook voor het milieu is dat beter. Maar dat is echt niet het geval. Slechts 56% van de woningen in Leuven is bijvoorbeeld energiezuinig.”

“We moeten durven dromen. Wenen is een prachtige stad, met veel groen, veel ruimte, voor jong en oud. Dat komt doordat dat zo goed gepland en georganiseerd is. Er wordt niet zomaar in het wilde weg gebouwd. Er wordt nagedacht over hoe mensen degelijk, betaalbaar en aangenaam kunnen wonen. Wij kunnen die keuzes ook voor Leuven maken.  Maar dan moet er wel eens eindelijk degelijk werk van gemaakt worden.”

 

PVDA Leuven komt op voor

1: Het bouwen van 3000 sociale huur- en koopwoningen binnen de 5 jaar

2: Een maximumhuurprijs op basis van grootte, kwaliteit, comfort en ligging zoals nu al in Nederland bestaat

3: Het optrekken van de inkomenscriteria naarmate er meer sociale woningen bijkomen. Zodat niet enkel mensen met een laag inkomen toegang krijgen, maar ook meer senioren en werkenden.

Teken binnenkort onze petitie op www.leuven.pvda.be