Vincotte ontslaat hoofddelegee, werknemers blijven verweesd achter. Vakbonden voeren actie op 17 januari 2018.

Vincotte, een bekend bedrijf dat veiligheidscontroles doet in gebouwen, liften en machines telt meer dan 1600 werknemers in België.

Vorig jaar liet de directie via de procedure “ Wet Renault” weten dat bijna 20% van de werknemers te veel zijn. Dit ging gepaard met onderhandelingen maar tevens met acties. Ook bij de delegaties van ACV, ABVV en ACLVB zouden er ontslagen vallen, maar de hoofdelegee van ACV zou aanblijven… tot hij op 29 december een brief in de bus kreeg waarin stond, dat hij toch ontslagen werd “met onmiddellijke ingang en met het alvast uitbetalen van de basisvergoeding”…

De bedoeling van de directie is duidelijk. Door het ontslagen van de hoofdafgevaardigde willen ze de syndicale werking monddood maken. Werknemers zijn niet alleen bang of ook zij zullen ontslagen worden maar ook dat ze niet meer zullen verdedigd worden.

Directeur Marco Croon bestuurt zijn bedrijf als een echte Zonnekoning. Hij en niemand anders neemt de beslissingen. Overleg? Geen sprake van.

De vakbonden, ACV lbc-nvk, ABVV bbtk-setca, CNE en ACLVB riepen op woensdag 17 januari op tot solidariteit. Een 50-tal militanten lieten hun ongenoegen horen. Er werd een toneelstukje opgevoerd waar in opdracht van Zonnekoning Croon opdracht geeft om militanten op het kapblok te onthoofden.

LBC secretaris Annick Druyts gaf toelichting en riep op om de strijd verder te zetten. “Waarom kunnen in België nog altijd delegees ontslagen worden door er genoeg geld tegenover te zetten” “Waarom wordt een zeer bekwame en energieke delegee ontslagen terwijl er een akkoord was met de directie dat hij kon blijven?” “Wat is deze directie nog allemaal van plan”.

Het is duidelijk dat de bescherming van beschermde afgevaardigden veel sluitender moet zijn en dat de reïntegratie, zoals dat in Frankrijk bestaat, terug op de agenda moet staan. Maar vooralsnog zullen de vakbonden het verzet verder opvoeren.