53 enquêtes opgehaald aan de bibliotheek van Landen

PVDA verkiezingsenquête 'Laat je stem horen'
PVDA webteam Leuven
Gisteren kregen we 2 berichten van Rudy, daarbij ook verschillende foto's
1e bericht
Deze zaterdagmorgen tussen 9 uur en 11u30 hebben we eerst met drie, later met vier verkiezingsenquetes laten invullen aan de bibliotheek van LANDEN.
We haalden 53 enquetes op en zijn moeten stoppen, omdat we geen invulformulieren over hadden. Het was een succes.

(Ik moet ze nog allemaal nakijken en ik denk dat we ook een nieuw lid gemaakt hebben.)
2e bericht
Na analyse over de 53 ingevulde enquetes vandaag aan de BIB van LANDEN kom ik tot de volgende vaststelling :
4 mensen vragen om lid te worden : dat is gelijk aan 7,5% van de opgehaalde enquetes
6 mensen vulden deze in het Frans in : wat 11.32% van de mensen uitmaakt
37 kennen de PVDA : wat gelijk is aan 69,81% van de bevragers. Een resultaat dat ondenkbaar zou zijn zonder het flyeren aan het station + de twee braderieên van 3 dagen die we in Landen hielden met de miljonairstaks en de 6% op energie
 
Olee,
Rudy en co
GOED GEDAAN !!