PERSBERICHT: Winstzucht zorgt voor 750 ontslagen in Vlaams-Brabant

Meer dan 750 jobs dreigen verloren te gaan bij privébedrijven in Haasrode en Tienen in Vlaams-Brabant. Nochtans noteren zij allemaal winstcijfers met meer dan zes nullen. Als PVDA horen wij echter niets van de regering om de werkgelegenheid te beschermen. Wij willen dat zij maatregelen neemt om jobs te behouden. De aangekondigde lastenverlagingen zorgen helemaal niet voor het scheppen van jobs.

Tsunami van ontslagen bij winstgevende bedrijven in de regio

De drie bedrijven spreken over het aantasten van hun concurrentiepositie tegenover de andere landen. Nochtans maken zij winstcijfers met zes nullen. De suikerraffinaderij in Tienen schrapt 45 jobs, terwijl zij vorig jaar nog 658 miljoen euro winst maakte. De 210 werknemers die men wilt afdanken bij medisch producent Terumo Europe, gaan samen met een winst van 29,3 miljoen euro. Tenslotte zullen er 366 ontslagen vallen bij de multinational Bosch Tienen. Samen met tientallen ontslagen bij toeleveringsbedrijven en het niet vervangen van tijdelijke en interim contracten gaat dit over een verlies van zeker 500 jobs op het bedrijfsterrein van Bosch. Deze multinational is echter zo rijk als de oceaan diep is. De groep Bosch maakte de laatste vier jaren nog een winst van 15,6 miljard euro. Voor een bedrijf met 280.000 mensen is dat 55.714 euro per werknemer op vier jaar tijd.

Lineaire lastenverlaging van bedrijven creëert geen enkele job

Hoeveel jobs zullen de miljarden belastingsverlaging voor bedrijven opleveren? Op die vraag konden zowel ministers als woordvoerders van de werkgeversorganisatie geen eenduidig antwoord geven. Vroeger engageerde de regering zich nog voor de creatie van X-duizend jobs. Nu hangt dit enkel nog af van de conjunctuur en is het afwachten op een toename van vertouwen.

Terwijl N-VA Vlaams minister van Werk Muyters werkzoekende jongeren aanmaant om te gaan sporten, horen wij geen enkel engagement om de 750 jobs die verloren gaan in Vlaams-Brabant te voorkomen. Er dreigt een tekort van arbeidsplaatsen in onze regio, waardoor de werkloosheidscijfers enorm stijgen.

Met ons belastinggeld gaf de Vlaamse regering al grote cadeaus aan Bosch Tienen. In 2005 ontving de NV Robert Bosch Productie nog een premie 'ecologiesteun' van 1,9 miljoen euro. Toch vraagt de regering vandaag geen garanties voor jobbehoud.

Plan voor werk

Met de PVDA doen wij enkele voorstellen voor de bescherming van de werkgelegenheid.

1) Wij zijn voorstander voor een verbod op collectief ontslag voor grote bedrijven die winst maken in België.

2) Wij pleiten voor een verstrenging van de ontslagwetgeving. De mogelijkheid tot snel ontslag is nergens zo groot is als in België, wanner we dit vergelijken met onze buurlanden

3) Voor ons moet de regering een verplichte terugbetaling eisen van alle ontvangen cadeaus. Het kan niet dat ons gemeenschapsgeld dient om de portefeuille van de aandeelhouders te spijzen.

Perscontact: Sander Vandecapelle 0485/25 46 22