PVDA dringt aan op extra investeringen in scholenbouw

In het nog landelijke Nossegem kampeerden vanaf donderdagavond ouders voor de poort van de dorpsschool om zich te verzekeren van een plaatsje voor hun zoon/dochter in september. Maandagochtend gaan immers de inschrijvingen voor kleuters van start en door het volgehouden wanbeleid van de opeenvolgende Vlaamse Regeringen inzake onderwijsinfrastructuur, zijn kampeertoestanden al enige tijd niet meer voorbehouden aan grotere steden.

Door het plaatsgebrek in het Brusselse onderwijs komen ook de scholengemeenschappen in de Rand onder druk te staan. Gezien de verwachte stijging van inwonersaantallen de komende jaren in de randgemeenten, zal dit probleem niet uit zichzelf verdwijnen – zoals sommige politici schijnen te hopen. In het specifieke geval van Zaventem lijkt de gemeente haar schaarse middelen eerder te willen spenderen aan een tweede klasse voetbalploeg en een zoveelste megalomaan cultureel centrum in de Rand dan aan het uitbouwen van de onderwijscapaciteit.

De Zaventemse PVDA afdeling roept de Vlaamse Regering op om te investeren in sterk onderwijs in de regio. In haar Cactusplan berekende de partij dat daarvoor onder meer een bijkomende investering van 300 miljoen euro in scholenbouw nodig is. Dat geld is er, het gaat enkel om het maken van politieke keuzes. Zo zou de Federale Regering eindelijk werk kunnen maken van een taks shift door een miljonairstaks in te voeren. Een dergelijke belasting op fortuinen, een idee waar overigens 85% van de Belgen voor gewonnen is, zou jaarlijks 8 miljard euro opleveren.