M-decreet

Nieuws

Al 20 jaar sta ik met veel energie in het lager onderwijs. Op dit moment geef ik les in het 6e leerjaar. Een job die ik combineer met een dag beleidsondersteuning. Ik heb wel degelijk passie voor onderwijs en ik ben wel degelijk voorstander van de filosofie van het M-decreet. Maar het M-decreet werkt niet zonder middelen en dit is waarom.

Nieuws

In september van dit schooljaar ging het M-decreet in voege. Een grote vernieuwing, zo werd het toch genoemd. Maar eigenlijk ging het over een besparingsmaatregel. Dat blijkt duidelijk na een eerste trimester. En tegelijk is er nog steeds niet de juiste ondersteuning die scholen nodig hebben om echt aan inclusie te kunnen doen.

Een andere visie op beperking

In 2009 ondertekende en ratificeerde Vlaanderen het VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap.