Diversiteit Zonder Racisme

Diversiteit

Vilvoorde is een superdiverse stad.
Dat zorgt voor sterke troeven, op voorwaarde dat we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet het geval.
Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is vandaag ook veel groter als je een migratieachtergrond hebt.
Ze moeten met elkaar concurreren voor schaarse sociale voorzieningen, krijgen te maken met racisme en discriminatie en ervaren dagelijks dat ze niet aanvaard en gewaardeerd worden.

De PVDA wil geen concurrentie tussen mensen. We willen een stad die elke ongelijkheid daadwerkelijk bestrijdt. Daarvoor zijn genoeg sociale voorzieningen nodig.
Racisme en discriminatie moeten kordaat worden aangepakt.

Vilvoorde is een superdiverse stad.

Vilvoorde is nu zowat vergroeid met de Brusselse agglomeratie en is aldus een typevoorbeeld van een voorstad.
Dat heeft ook gevolgen voor de stad. Vele inwoners van Brussel komen in Vilvoorde wonen, onder meer omdat de huishuren hier -voorlopig toch nog – lager liggen in dan in Brussel. Zij behouden vaak intense sociale contacten met Brussel (familie, vrienden, culturele evenementen, shoppen …).

Vilvoorde telt nu iets meer dan  44.000 inwoners. Het is zowat de snelst groeiende gemeente van Vlaanderen.
En die groei bestaat in grote mate uit inwijkelingen met een migratieachtergrond (dwz dat ze niet de Belgische nationaliteit hebben of tot Belg genaturaliseerd zijn of dat een van de ouders niet de Belgische nationaliteit heeft of door naturalisatie Belg is geworden). De eerste inwijkingsgolf, uit Spanje, kwam er na de tweede wereldoorlog.
Daar kwamen steeds meer inwijkelingen uit andere delen van de wereld bij.
Vandaag is 51%, meer dan de helft, van de bevolking van buitenlandse herkomst.
Ook dat aandeel groeit gestaag. In Vilvoorde vinden we 108 nationaliteiten. De grootste groep inwoners van buitenlandse herkomst komt uit Spanje. Daarnaast zijn er belangrijke gemeenschappen uit Marokko, uit onze buurlanden Nederland en Frankrijk, uit de EU-landen Roemenië, Polen en Bulgarije, uit de DR Congo en uit Turkije.

Vilvoorde is een jonge stad. Een kwart van de bevolking is jonger dan 18 jaar; hun aandeel in de bevolking groeit ook snel, terwijl het aantal ouderen (+65-jarigen) afneemt.
Bijna 73,8% van de 0-5-jarigen, 71,9% van de 6-11-jarigen en 62,4% van de 12-18-jarigen leeft in een gezin met migratieachtergrond. 53% van de kinderen in het lagere onderwijs heeft niet het Nederlands als thuistaal.

Al die Vilvoordenaars van buitenlandse herkomst vormen mee de Vilvoordse gemeenschap.
We vinden ze terug in de wijken, in de scholen, in de handel, in de zorginstellingen, bij culturele evenementen.
We vinden ze echter ook, verhoudingsgewijs in grotere mate dan de ‘Belgische’ Vilvoordenaars, terug in de werkloosheids- en armoedecijfers, bij de inwoners die wachten op een sociale woning, bij de leerlingen met schoolachterstand en bij de jongeren die zonder diploma de school verlaten.

Achter al die cijfers zitten mensen voor wie de PVDA zich wil inzetten.

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

 

Dit is jouw beweging