Energie en water zijn een mensenrecht

Water Mensenrecht Vilvoorde
 • We zorgen voor betaalbare duurzame stroom via een stedelijk energiebedrijf.
 • We verlagen de waterfactuur tot het gemiddelde tarief in Vlaanderen, onder meer via de verlaging van de riooltaks (gemeentelijke saneringsbijdrage).
 • We helpen kwetsbare gezinnen om energie te besparen met een derdebetalersysteem voor energiezuinige toestellen en renovaties.
 • We maken Vilvoorde vrij van deur-aan-deur-verkoop door energiemultinationals. De Stad verdeelt gratis stickers ‘geen deur-aan-deur-verkoop’ en grijpt in bij overtredingen.
 • We schrappen de dure ‘ontradingstarieven’ van budgetmeters. Mensen met een budgetmeter krijgen automatisch het sociaal tarief of het goedkope tarief van het stedelijke energiebedrijf.
 • We garanderen de toegang tot stromend water en energie. Niemand wordt nog afgesloten. Schulden moeten niet langer afbetaald worden via de budgetmeter, maar via een werkelijk haalbaar afbetalingsplan.
 • We richten een energiefonds op om zware energieschulden gedeeltelijk kwijt te kunnen schelden waar volledige schuldaflossing onrealistisch is.
 • We rekenen geen herinneringskosten en aanmaningstarieven aan bij basisbehoeftes als energie en water. We helpen mensen in plaats van hen nog dieper in de schulden te steken.

Energie en water zijn een mensenrecht.

Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.
Zonder water of zonder energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke rechten.
Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid.
Mensen ervan afsluiten kan niet.
Energie is een basisbehoefte.

Iedereen heeft energie nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring van voedsel, verlichting en voor tal van activiteiten die een essentieel bestanddeel zijn gaan uitmaken van communicatie, studie en informatie, sociaal leven, werk en ontspanning.
Maar veel mensen worstelen met de druk van de energiefactuur op het gezinsbudget.
Dat leidt tot onbetaalde rekeningen, inadequaat verwarmde woningen, ongezond koken en andere ernstige beperkingen.
Hoge energiekosten van mensen in armoede hebben allerlei oorzaken: slechte toegang tot de goedkoopste tarieven, ondeugdelijke woningisolatie, slechte verwarmingsinstallaties…

Vilvoordenaars hebben recht op betaalbare, duurzame stroom via een eigen stedelijk Energiebedrijf.
We doen ook extra inspanningen voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.
We helpen kwetsbare gezinnen om energie te besparen met een derdebetalersysteem voor energiezuinige toestellen en renovaties.
We beschermen kwetsbare gezinnen tegen agressieve deur-aan-deur-verkopers van Electrabel & co.
De Stad verdeelt gratis stickers ‘geen deur-aan-deur-verkoop’ en grijpt actief in bij overtredingen.

We stellen een actieplan op tegen energie-armoede. Mensen met schulden bij hun energieleverancier komen vandaag terecht bij de ‘sociale leverancier’, Eandis.
Zij maken met de klanten een afbetalingsplan en verplichten hen een budgetmeter te laten installeren als ze hun schuld niet meteen kunnen inlossen.
Met zo’n budgetmeter kan je alleen elektriciteit of gas krijgen als je de meter eerst oplaadt.
Het is een ontoereikende en averechtse maatregel.
Het maakt mensen net meer energiearm.

Ook krijgen de mensen in betaalmoeilijkheden geen toegang tot het goedkoopste tarief op de markt.
Want de ‘sociale leverancier’ rekent een duurder ‘ontradingstarief’ aan, om te vermijden dat mensen bij hen ‘blijven hangen’. Onbegrijpelijk.
Zo duw je mensen net dieper in de miserie.
De budgetmeter is geen structurele oplossing.
Wij willen het recht op energie voorrang geven op het aflossen van schulden. Mensen moeten een haalbaar afbetalingsplan krijgen, maar het recht op voldoende energie moet altijd gegarandeerd blijven.

Ook water is een basisbehoefte.
Je poetst er je tanden mee, je spoelt er het toilet mee door, je drinkt het, je kookt ermee, je poetst ermee…
Geen menswaardig bestaan zonder stromend water. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties erkende drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een mensenrecht. Daarom willen wij het afsluiten van de watervoorziening verbieden.
In plaats van afsluitingen willen wij haalbare afbetalingsplannen, opgesteld samen met de klant. Met telkens een rechtenverkenning. Wij willen meer inzetten op huisbezoeken om mensen met betalingsachterstand te bereiken. Daarvoor is voldoende personeel nodig.
De schuldenberg kan soms zo hoog oplopen dat volledige schuldaflossing onrealistisch is. Op zo’n moment is het aangewezen (een deel van) de schuld kwijt te schelden.

 1. Stad Zonder Armoede
 2. Diversiteit Zonder Racisme
 3. Veilige Stad
 4. Wonen Is Een Recht
 5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging