Veel ruimte voor fietsers en voetgangers

 • We zorgen ervoor dat alle voorzieningen - wonen, werken, school, ontspanning, diensten, … - zoveel mogelijk in mekaars nabijheid liggen en makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer.
 • Er komt een plan waarin de verkeersstromen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en private voertuigen volgens het STOP-principe worden afgebakend.
 • Woonstraten in het centrum en in de wijken worden ingericht op maat van de voetgangers en fietsers,de auto is er te gast. Doorgaand vrachtwagenverkeer wordt met slimme camera’s geweerd.
 • Er wordt fors geïnvesteerd in voet- en fietspaden.
 • Fietspaden moeten geschikt zijn voor alle types: standaard fiets, fietskarren, bakfietsen, koeriers, elektrische en mindervalide fietsen. Voet- en fietspaden moeten obstakelvrij zijn en hebben duidelijke en veilige oversteekplaatsen. Fietspaden worden uniform bewegwijzerd.
 • Het aantal fietsstraten wordt systematisch uitgebreid, daar waar een volwaardig fietspad niet mogelijk is.
 • Op kruispunten wordt waar mogelijk vierkant groen toegepast.
 • Bij de aanleg van voetpaden wordt rekening gehouden met het comfort van wie gebruik maakt van een rollator, scootmobiel, rolstoel of kinderwagen.
 • In de hele stad komen comfortabele boven- en ondergrondse fietsstallingen nabij winkels, diensten, culturele en recreatieve hotspots, woonkernen, … Er komt minstens één centraal gelegen, gratis, permanent bewaakte stedelijke fietsparking.
 • Er wordt extra ingezet op fietsveiligheid daar waar kinderen en jongeren vaak vertoeven: scholen, sportterreinen, bioscoop, speelpleinen, jeugdhuizen, …
 • Straten rond scholen worden autovrij gemaakt.
 1. Stad Zonder Armoede
 2. Diversiteit Zonder Racisme
 3. Veilige Stad
 4. Wonen Is Een Recht
 5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging