Geen kind op straat

Betaalbaar wonen
 • We kiezen resoluut voor Housing First. Geef dakloze gezinnen een vast dak boven het hoofd, en bouw daarrond hulpverlening en goede begeleiding op.
 • Bewoonbare leegstaande sociale woningen worden als tijdelijke woning voor dakloze gezinnen ingezet.
 • Er wordt een project uitgebouwd met transitwoningen voor Vilvoordenaars in noodsituaties.
 • We breiden de huidige nachtopvang voor gezinnen gevoelig uit, zodat geen enkel kind nog op straat moet slapen.
 • We herzien het reglement voor de nachtopvang, zodat gezinnen niet terug op straat komen te staan.
 • Onbewoonbare leegstaande sociale woningen worden verbouwd en opgewaardeerd.
 • Zie ook aansluitend onze programmapunten over Wonen.

Geen kind op straat.

De PVDA vraagt dat het Housing First-principe, waarmee momenteel reeds op kleine schaal geëxperimenteerd wordt, omgezet wordt in een algemeen beleid.
Alleen met nachtopvang kom je er niet.
Geef dakloze gezinnen een vast dak boven het hoofd, en bouw daarrond hulpverlening en goede begeleiding op.

Dat is een aanpak die wérkt en vruchten afwerpt.
De PVDA verwijst naar de resultaten van het project Housing First Belgium, die werden voorgesteld op 9 juni 2016 in Brussel tijdens de Europese conferentie.
Na twee jaar follow-up blijkt dat meer dan 9 op de 10 van de Housing First-huurders nog steeds gehuisvest is.
Ook op vlak van toeleiding naar werk kan het project goede resultaten voorleggen. Na één jaar heeft 23% van de Housing First-bewoners werk, terwijl dit bij de start slechts 7% was.

De PVDA vraagt concreet dat de Stad Vilvoorde leegstaande sociale woningen bij haar eigen huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse inzet als tijdelijke woning voor dakloze gezinnen.
Er staan nog een groot aantal woningen leeg in Vilvoorde, terwijl gezinnen in de bijtende kou buiten moeten slapen.
Het zijn nochtans dezelfde politici die in het stadsbestuur zitten die ook in de Raad van Bestuur van Inter-Vilvoordse zitten.
De Stad Vilvoorde heeft de sleutel voor de oplossing zelf in handen.
Om Vilvoordenaars in noodsituaties te helpen wil de PVDA dat de stad een project met transitwoningen uitbouwt.

De Stad Vilvoorde heeft nood aan voldoende buffercapaciteit om bijvoorbeeld mensen die in onveilige woningen wonen of slachtoffer zijn van een brand tijdelijk te kunnen herhuisvesten.
Opnieuw kunnen leegstaande sociale woningen omgevormd worden tot transitwoningen die kunnen dienen als tijdelijke woonst voor Vilvoordenaars in noodsituaties.
Het verblijf in een transitwoning moet tijdelijk zijn, maar tegelijk gekoppeld aan een woongarantie, zodat mensen niet opnieuw op straat komen te staan.

De PVDA vraagt een forse uitbreiding van de huidige nachtopvang voor gezinnen, die nu enkel georganiseerd wordt door externe partijen (bvb.: CAW).
In de huidige nachtopvang is slechts plaats voor enkele gezinnen.
Wij willen een duidelijk engagement van het stadsbestuur plus een budget om alle nodige investeringen te doen zodat geen enkel kind nog op straat moet slapen.
Wonen is een elementair recht.

Containerwoningen kunnen een goed idee zijn.
Als noodmaatregel om dakloze gezinnen te huisvesten die nu overleven in de barakken-van-de-schaamte. Voor die gezinnen kan een containerwoning een acute, tijdelijke oplossing zijn.
Maar daar trekken wij de grens.
De PVDA zal niet aanvaarden dat er een vorm van “permanente tijdelijkheid” ontstaat, waarbij zeecontainers van 35 vierkante meter, drie hoog gestapeld, gezien worden als “ideale starterswoningen voor jongeren”, of “de nieuwe sociale woningen”.

Elke Vilvoordenaar heeft recht op een volwaardige (!) woning, duurzaam en betaalbaar, in een groene, aangename en veilige omgeving.

 1. Stad Zonder Armoede
 2. Diversiteit Zonder Racisme
 3. Veilige Stad
 4. Wonen Is Een Recht
 5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging