Een stad waar racisme geen kans krijgt

Geen Racisme
  • We stellen een actieplan tegen het racisme op met concrete doelstellingen en laten dat jaarlijks evalueren.
  • We tolereren geen racisme of discriminatie bij de politie en de stadsdiensten. Hun oversten geven het voorbeeld. We tolereren ook geen racistische, stigmatiserende of discriminerende uitspraken door burgemeester en schepenen, politieagenten, stadsambtenaren en mandatarissen.
  • We organiseren trainingen in het omgaan met racisme voor de lokale politie en de stadsdiensten.
  • We versterken het Vilvoordse kantoor van het Agentschap voor inburgering en integratie en het PIN-contactpunt in Vilvoorde.
  • We installeren laagdrempelige meldpunten tegen racisme en discriminatie, bijvoorbeeld in de wijkcentra.
  • We voeren proactieve praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en de arbeidsmarkt. Maar we willen ook dat er effectief sancties verbonden worden aan racisme en discriminatie.
  • Het lokale toewijzingsreglement in de sociale huisvesting mag niet leiden tot uitsluiting, bijvoorbeeld door taaltesten.

Een stad waar racisme geen kans krijgt.

Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op.
Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. Wij stellen een jaarlijks actieplan op om racisme te bestrijden.
We voorzien in antiracistische vorming van de politie, het stedelijk en onderwijzend personeel en in trainingen over hoe omgaan met racisme.
We nemen maatregelen tegen het wijdverspreide etnisch profileren en tegen controles op basis van huidskleur of afkomst, die de spanningen tussen jongeren en de politie doen toenemen.

De stad investeert meer in het Vilvoordse kantoor van het Agentschap voor inburgering en integratie, zodat het ten volle de strijd tegen racisme kan voeren en discriminatie kan voorkomen, opsporen en aanpakken.
Het agentschap adviseert het stadsbestuur ook voor een beleid dat discriminatie voorkomt en aanpakt.

De proactieve praktijktesten waarmee discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven zwart op wit kan worden aangetoond, worden een belangrijk instrument.
Ook de werking van het PIN wordt sterker ondersteund.
In elk wijkhuis openen we een meldpunt discriminatie om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te maken.
Vandaag durven mensen geen klacht indienen; die drempel moet écht lager.
We hebben een veilig meldpunt nodig: voor mensen zonder papieren, voor kwetsbare mensen, voor alle burgers in deze stad.
Een meldpunt met garantie op anonimiteit. We hebben een heel eenvoudige procedure nodig.
Een snelle registratie van klachten is cruciaal om discriminatie te bestrijden.

Diversiteit Zonder Racisme

Dit is jouw beweging