Gemeenschappen

Gemeenschappen actief betrekken
  • We verdedigen een actief intercultureel beleid waarin in de openbare ruimte ook plaats is voor verschillende volks- en geloofsgebonden feesten en tradities. We betrekken hierbij de verschillende gemeenschappen.
  • We verzetten ons tegen een hoofddoekenverbod in de stadsdiensten en het stedelijk onderwijs.
  • We betrekken ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad.Dat zijn die mensen en organisaties die zich dagelijks inzetten om het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen.
    Zij kennen de gevoeligheden in de stad en willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

De gemeenschappen actief betrekken.

We bestrijden alle vormen van discriminatie.
We verlangen dat de stad respect opbrengt voor ieders persoonlijke overtuiging.
Neutraliteit betekent dat elke stadsambtenaar een neutrale houding aanneemt tegenover degene die een beroep doet op de stadsdiensten. Daarom verzetten we ons ook tegen pogingen om een hoofddoekenverbod bij de stadsdiensten en in het stedelijk onderwijs in te voeren.

We verdedigen een actief intercultureel beleid waarin ook plaats is voor verschillende nationale en geloofsgebonden feesten tradities. We betrekken hierbij de verschillende gemeenschappen.
Zo kunnen we bijvoorbeeld zowel voor de kerstperiode als voor de ramadan de straten en winkels feestelijk versieren.
Op die manier gebruikt elke wijk de sterkte van diversiteit om op een positieve manier het samenleven te stimuleren.
De plaatselijke middenstand profiteert er mee van.

Ook de programmatie van het cultuurcentrum moet worden afgestemd op alle bevolkingsgroepen van de stad.

We willen dat de stad de verschillende gemeenschappen en ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad betrekt en ondersteunt.
Talloze Vilvoordenaars zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen.
Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de stad, en zij willen vooral dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

Diversiteit Zonder Racisme

Dit is jouw beweging