Het gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt

 • We maken Vilvoorde geleidelijk verder autoluw en maken op termijn van de hele stad een Lage Emissie Zone.
 • Er wordt voluit geïnvesteerd in rand- en buurtparkings, van waaruit het centrum en de verschillende stadswijken op een aantrekkelijke en makkelijke manier bereikbaar zijn: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Vrachtverkeer wordt in de stad zoveel mogelijk vermeden.
 • Autoverkeer wordt in woonwijken, handelskernen, schoolomgevingen en alle andere plekken waar veel activiteiten zijn zoveel mogelijk geweerd. Zone 30 wordt binnen de bebouwde kom de regel, waarvan in uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden met 50 km per uur.
 • Het gebruik van deelfietsen en deelauto’s wordt uitgebreid en wordt voor iedereen betaalbaar gemaakt.
 • Het systeem van taxicheques wordt geoptimaliseerd.
 • De Minder Mobielencentrale wordt versterkt.
 1. Stad Zonder Armoede
 2. Diversiteit Zonder Racisme
 3. Veilige Stad
 4. Wonen Is Een Recht
 5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging