Inkomen boven de armoedegrens

Geef elke Vilvoordenaar een inkomen boven de armoedegrens.

ArmoedeGeenKans.JPG
  • We trekken het leefloon op tot boven de Europese armoedegrens, via aanvullende financiële steun.
  • Het leefloon wordt een onvoorwaardelijk recht voor iedereen die een (gezins)inkomen heeft onder het referentiebudget voor een menswaardig inkomen.
  • We eisen dat de uitgaven voor het leefloon volledig terugbetaald worden door de federale overheid.
    Vilvoorde werkt samen met andere steden om dit af te dwingen.

Van een leefloon moet je kunnen leven. Het is het laatste vangnet. Maar vandaag ligt het leefloon ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 euro staat. Het is een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1190 euro en staat de Europese armoedegrens op 2341 euro. Een verschil van maar liefst 1151 euro.
In de Grote Bevraging van de PVDA is het optrekken van de leeflonen tot boven de armoedegrens de populairste eis bij het thema armoede.

Wij willen de leeflonen optrekken tot aan het referentiebudget voor een menswaardig inkomen. Dat referentiebudget komt overeen met de Europese armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon onvoorwaardelijk is. En dat het rekening houdt met een veranderende realiteit. Zo moeten ook co-housing en kostendelend samen huizen kunnen, zonder dat je een derde van je leefloon verliest.

De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De regering belooft al lang om het op te trekken tot de armoedegrens, maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, omwille van de grote terugverdieneffecten. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en worden er dus meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft.

De Stad Vilvoorde geeft vandaag al beperkt bijkomende financiële steun bovenop de bestaande vervangingsinkomens.
Die aanvullende financiële steun willen we optrekken zodat het leefloon tot de armoedegrens reikt.
Daarmee nemen we als stadsbestuur het voortouw en geven we een klaar en duidelijk signaal aan de federale regering. We ondernemen stappen om, samen met andere steden, druk uit te oefenen op de federale regering om de vervangingsinkomens op te trekken tot de Europese armoedegrens.

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging