We betrekken iedereen bij het mobiliteitsbeleid

  • Belangrijke beslissingen inzake mobiliteit moeten samengaan met ernstige inspraaktrajecten.
  • Bij de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid wordt een beroep gedaan op de expertise van onder meer de Fietsersbond, TreinTramBus en andere middenveldorganisaties.
  • Bedrijven die in Vilvoorde gevestigd zijn en dankbaar gebruik maken van de weginfrastructuur, moeten ook bijdragen tot het onderhoud ervan.
  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging