Het middenveld speelt een cruciale rol

  • Sociale verenigingen en organisaties worden beter ondersteund.
  • De expertise van het middenveld wordt ten volle gewaardeerd en krijgt weerklank in het beleid.

Het middenveld speelt een cruciale rol.

Sociale middenveldorganisaties spelen een cruciale en vaak onderschatte rol in de aanpak van armoede.
Om die rol voluit te kunnen spelen, moeten ze de nodige structurele ondersteuning krijgen: werkingsmiddelen, logistieke ondersteuning, hedendaagse huisvesting.

Het is ook van fundamenteel belang dat de sociale middenveldorganisaties hun opdracht op een onafhankelijke en vrije manier kunnen vervullen.
De afhankelijkheid van overheidsmiddelen mag er niet toe leiden dat er geen kritische reflectie meer mag zijn op het beleid of dat de werking er een verlengstuk van wordt.

Middenveldorganisaties hebben een onschatbare expertise.
In een overlegstructuur met de stad moet die gewaardeerd worden.
Overleg mag geen vormelijke aangelegenheid zijn, maar moet effectief leiden tot een beter beleid.

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging