Een woningpolitiek gericht op de noden van de inwoners, niet van bouwpromotoren.

  • De stadsmaatschappij moet zelf betaalbare woningen bouwen, renoveren en isoleren. Dat is ook een tewerkstellingsproject.
  • Een register opstellen van leegstaande woningen.
  • Bij nieuwe bouwprojecten erop toezien dat er voldoende betaalbare (huur)woningen gebouwd worden.
  • Actief opsporen hoe eigenaars hun woning op een betaalbare wijze kunnen renoveren en isoleren. Hiervoor wordt een derdebetalersregeling gebruikt of worden renteloze leningen verstrekt waarvan de maandelijkse afbetaling gelijkstaat aan de som die wordt bespaard aan water-, gas- en elektriciteitsrekening.
  • Bij het renoveren en verfraaien van wijken en straten maatregelen nemen opdat er geen gentrificatie plaatsvindt.

Wonen Is Een Recht

Dit is jouw beweging