Een Performant Openbaar Vervoer

  • We dringen aan op investeringen bij De Lijn om de kwaliteit en de dienstverlening te versterken.
  • We streven naar een kosteloos openbaar vervoer in de stad, zodat mensen makkelijker de stap naar het openbaar vervoer zetten.
  • We verhogen het aanbod op de lijnen, zeker laat op de avond, en voorzien meer haltes.
  • De Lijn blijft de bevoorrechte partner in de ontwikkeling van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer.
  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

 

Dit is jouw beweging