Beter voorkomen dan genezen.

Beter voorkomen dan genezen
  • We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.
  • We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij echte problemen schakelen we justitie in.

Beter voorkomen dan genezen.

Veiligheid is geen uitsluitend politionele bevoegdheid.
Veel mensen zetten zich beroepshalve of als vrijwilliger in voor een veilige samenleving: conciërges, buurtwerkers, stadswachters, wijkregisseurs… In een aantal buurten zijn die vertrouwenspersonen vaak de enigen die aanspreekbaar zijn.
Die rol hoort er in elke wijk te zijn en verdient herwaardering.

Wij willen meer straathoekwerkers en jeugdanimatoren. Dat zijn opvoeders die contact hebben met buren en bewoners.
Zij kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huisvestingsproblemen signaleren enzovoort. Natuurlijk is er een band tussen de leefbaarheid van een buurt en het veiligheidsgevoel.
Leegstand, verkrotting, vervuiling en verloedering, gebrek aan openbare ruimte en aan groen vergroten de onveiligheid.
Want voorkomen is veel beter dan genezen.

We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes.
Bij GAS-boetes is de lokale overheid én rechter én partij.
Wie een GAS-boete wil betwisten, moet zelf naar de politierechtbank stappen en daar de kosten van dragen.
Zelfs de hoogste parketmagistraten vinden de GAS-wet een inbreuk op de scheiding der machten en zij vinden de toepassing op jongeren meer dan bedenkelijk. GAS
-boetes zijn ook asociaal.
Vilvoorde is één van de weinige gemeenten waar 
Deftige kringen moeten niet vrezen voor een GAS-boete, ‘hangjongeren’ in volksbuurten wel.
Boetes uitdelen lost de problemen in de wijken niet op.
Niemand stelt nog de vraag waarom die vuilnisbak al op straat staat of waarom jongeren op straat slenteren en een stommiteit uithalen.
Men wil iedereen in de pas doen lopen, niet door problemen op te lossen maar door te bestraffen.
Nooit een boete dus? Toch wel.
Als andere middelen niets uithalen kan uiteraard een boete volgen.

Veilige Stad

Dit is jouw beweging