Investeren in sociale rechtvaardigheid en zekerheid.

Investeren in sociale rechtvaardigheid.
  • We ijveren voor de herfinanciering van het onderwijs, het recht op werk en de versterking van de sociale zekerheid als basis voor sociale gerechtigheid.
  • We rekenen af met de dubbele moraal die meedogenloze concurrentie, oorlog, racisme en een egoïstisch ik-model promoot, maar tegelijk over veiligheid bezig is.

Investeren in sociale rechtvaardigheid en zekerheid.

Almaar meer wordt veiligheid herleid tot repressie.
Toch is sociale preventie de belangrijkste manier om criminaliteit te voorkomen.
Het komt erop aan om het recht op arbeid en het recht op wonen te garanderen, net als een sluitende sociale zekerheid.
Dan kan een gevoel van sociale geborgenheid ontstaan en een gevoel van onbezorgde verwachting voor de dag van morgen.
Dan wordt het voor criminelen moeilijk om een netwerk van luitenantjes en dealertjes te rekruteren onder uitgeslotenen die geen uitweg meer zien of niets anders geleerd hebben dan het snelle geldgewin.

Een brede collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid maakt ook andere normen en waarden mogelijk.
Zo kan er eindelijk een einde komen aan de dubbele moraal die zerotolerantie predikt en massale opsluiting als het over de ene vorm van geweld gaat, maar intussen oorlogsgeweld, bankiersgeweld en tv-geweld ongemoeid laat.
Pas als de samenleving niet meer draait rond het hoogste ik-rendement, rond de oorlog van allen tegen allen en de oorlog tout court, kunnen waarden als samenwerking en sociale bescherming, solidariteit en respect de bovenhand halen.

Het onderwijs herfinancieren, werk bieden aan jongeren, vechten tegen de uitsluiting van grote groepen mensen:
het is allemaal noodzakelijk in de strijd voor een veilige samenleving.
Er zijn partijen die roepen over veiligheid, maar intussen een neoliberaal uitsluitingsbeleid voeren.
Dat is niet alleen contraproductief, het is ook hypocriet.

Veilige Stad

Dit is jouw beweging