EEN SOCIAAL WIJKHUIS IN ELKE WIJK

Sociaal werk
 • De sociale wijkhuizen van het Vilvoords zorgbedrijf verder uitbouwen en in de wijken waar er nog geen is, worden die opgericht. Elke Vilvoordenaar kan er terecht voor een brede en laagdrempelige dienstverlening.
 • Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen en om andere problemen op te lossen.
 • In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding, taallessen, vorming en opleiding.
 • Met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden.
 • Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk. Ze organiseren ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.
 • We investeren in bijkomende straathoekwerkers, jeugdwerkers en andere ‘outreachende’ sociaal werkers.
 • We sluiten convenanten met het sociale middenveld op lange termijn en verzetten ons tegen eventuele privatisering van sociaal werk.
 • De samenwerking met bestaande initiatieven omtrent armoedebestrijding wordt verstevigd. Deze organisaties worden ondersteund door het stadsbestuur en krijgen een prominente plaats binnen de wijkhuizen.

Een sociaal wijkhuis als centraal aanspreekpunt van de wijk:

Elke dag zijn in Vilvoorde vele geëngageerde hulpverleners aan de slag. Toch blijft de reguliere hulpverlening vaak moeilijk toegankelijk. In een snel veranderende samenleving haken de meest kwetsbaren het eerste af: mensen met psychische aandoeningen, jonge alleenstaande ouders met kinderen, vereenzaamde ouderen, alleenstaande vrouwen. Mensen weten dikwijls niet waar ze hulp kunnen vragen en weten niet waar ze recht op hebben. De meest kwetsbare mensen krijgen niet de gepast hulp omdat ze hun weg in de administratieve mallemolen niet vinden.

We willen dat er sterk wordt ingezet op een lokaal beleid dat investeert in een netwerk van laagdrempelige sociale wijkhuizen. Daar kunnen zij sociale rechten automatisch toekennen aan wie er recht op heeft. Zo brengen wij een brede, laagdrempelige dienstverlening dicht bij de mensen. De sociale wijkhuizen zien erop toe dat de sociale grondrechten van elke inwoner uit de wijk waargemaakt worden. Met het concept ‘koffie en papieren’ helpt het wijkhuis bij administratieve problemen. Bij een kop koffie of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen en om andere problemen op te lossen. Via een ‘rechtenverkenner’ gaat het wijkhuis samen met de mensen na of ze wel alle sociale tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben. Want veel mensen kennen hun rechten niet en zijn ‘onderbeschermd’. In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen en hulp bij onderwijs en opvoeding.

Vanuit zo’n wijkhuis gaan buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden. Zij kunnen ook specifieke noden van de wijk detecteren waar een wijkhuis dan verder in moet investeren.

Via het buurthuis en de buurtwerkers bouwt ons wijkhuis aan een sterke en warme, solidaire wijk. Het organiseert ontmoetingsmomenten en -activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.

Op die manier pakt het de eenzaamheid van veel mensen aan en werkt het ook aan een betere veiligheid en aan de samenhorigheid. Een win-winsituatie voor de mensen en voor de wijk.

 1. Stad Zonder Armoede
 2. Diversiteit Zonder Racisme
 3. Veilige Stad
 4. Wonen Is Een Recht
 5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging