Sociale dienstverlening op mensenmaat

OCMW Vilvoorde
 • We zorgen dat sociale rechten zoveel mogelijk automatisch toegekend worden. Daarbij is een rechtenverkenning van belang: voor iedereen nagaan op welke rechten en sociale tegemoetkomingen hij of zij recht heeft.
 • De Stad garandeert dat haar maatschappelijk werkers voldoende tijd krijgen voor een kwalitatieve dienstverlening, waarbij een persoonlijke benadering, een volledig onderzoek van alle rechten, en nazorg centraal staan.
 • We voeren het 3-B’s-principe in: hulpverlening moet bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam zijn. Zo worden drempels weggewerkt.
 • De stad zorgt voor bijkomende tolkuren, zodat de kwaliteit van de hulpverlening verbetert.
 • Individuele dossiers bij het OCMW worden behandeld door een bijzondere commissie die volledig onafhankelijk functioneert van de gemeenteraad en helemaal bestaat uit de helft professionelen uit de sociale sector (experten, opbouwwerkers, middenveld) en de helft ervaringsdeskundigen in de armoede.
 • We verkleinen de papiermolen, die voor veel mensen een onoverkomelijke drempel is. Zo voeren we het ‘only once’-principe in. Eén document moet je maar één keer binnenbrengen, in plaats van telkens opnieuw.

Sociale dienstverlening: bereikbaar - begrijpelijk - behulpzaam.

Vandaag lopen mensen zich vast in de doolhoven en drempels van de dienstverlening van stad en OCMW.
Wij pleiten voor de invoering van het 3-B’s-principe voor de stedelijke dienstverlening: bereikbaar - begrijpelijk - behulpzaam.

De dienstverlening moet bereikbaar zijn qua afstand. Maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor een afspraak. We werken dus niet alleen met digitale afspraken.
Voor budgetbegeleiding en schuldbemiddeling moet de dienstverlening uitgebreid worden en met verschillende locaties toegankelijker gemaakt worden.
De dienstverlening moet begrijpelijk zijn: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale doolhoven, maar hulp op maat. Met ook een tolk als dat nodig is. We breiden het aantal tolkuren uit, zodat de dienstverlening verbetert.
De dienstverlening moet behulpzaam zijn: ambtenaren en loketbedienden moeten niet vertrekken vanuit de regelgeving, maar vanuit de hulpvraag en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Wij willen een ‘rechtenverkenner’ bij elk loket. De eerste vraag die de medewerkers moeten stellen is dan: ‘Welkom, zullen we samen nagaan of je al je rechten uitput en hoe we je sociale grondrechten kunnen garanderen?’

Bij maatschappelijke begeleiding moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de hulpverlener. Daarvoor moet de continuïteit van de begeleiding garant staan. Het is niet goed dat mensen in moeilijkheden telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. Begeleiding op maat en op het tempo van de mensen is nodig.
Kort als het kan, lang als het nodig is, met een vaste persoon.
Veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming.

Conclusie: veertig procent van de rechthebbenden op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan.
Een van de redenen daarvoor is dat mensen niet graag bij het OCMW aankloppen uit schaamte of schuldgevoel, of omdat ze bang zijn om als profiteurs of fraudeurs bekeken te worden.
Dat is het gevolg van het ‘eigen schuld, dikke bult’ verhaal dat steeds opnieuw verteld wordt door de rechtse regeringspartijen.
Wie mensen die uit de boot vallen, wantrouwt of natrapt, verarmt de samenleving.
De wil om echt hulp te bieden is cruciaal.

Wij willen een laagdrempelige hulpverlening.
Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Tax-on-web. Toch moet je allerlei papieren verzamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen.
De overheid heeft je gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen.
Dat is onlogisch en vermoeiend. Het kan anders. Wij willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien. Het is niet zo moeilijk om mensen te verwittigen als je vermoedt dat ze onder de armoedegrens leven en in aanmerking komen voor OCMW-steun.
Voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. Ook dat kan eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere aanvragen. Dat is het only-once-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de administratie.
We willen dat Individuele dossiers bij het OCMW worden behandeld door een bijzondere commissie die volledig onafhankelijk functioneert van de gemeenteraad en helemaal bestaat uit de helft professionelen uit de sociale sector (experten, opbouwwerkers, middenveld) en de helft ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding.

 1. Stad Zonder Armoede
 2. Diversiteit Zonder Racisme
 3. Veilige Stad
 4. Wonen Is Een Recht
 5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging