Een ambitieus beleid voor sociale woningbouw

  • Er worden meer sociale huurwoningen gebouwd.
  • Sociale huurwoningen worden sneller gerenoveerd.
  • Geen sociale woningen verkopen, tenzij er tenminste evenveel nieuwe huurwoningen voor in de plaats komen.
  • Bij het afleveren van een vergunning voor nieuwe projecten wordt 20 % van de wooneenheden voor minsten 15 jaar ter beschikking gesteld van de InterVilvoordse of een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
  • Eigenaars worden ertoe aangezet om woningen te verhuren via sociale verhuurkantoren.

Wonen Is Een Recht

Dit is jouw beweging