STAD ZONDER ARMOEDE

Geef Armoede Geen Kans Vilvoorde

Wat moet het volgende stadsbestuur eerst en vooral aanpakken?
De armoede!
Zo klinkt het duidelijke antwoord van meer dan 500 Vilvoordenaars in onze Grote Bevraging.
Ook in Vilvoorde groeit de kloof tussen arm en rijk.
Eén op de zes kinderen wordt geboren in een arm gezin.
Zo kan het niet verder.

Wij zetten volop in op betaalbaar wonen, kwaliteitsvolle jobs voor kwetsbare groepen, en streven ernaar om iedereen een inkomen te geven boven de armoedegrens. In alle stadswijken openen we laagdrempelige sociale wijkhuizen waar mensen terechtkunnen voor ontmoeting, begeleiding en hulp.
We zorgen ervoor dat sociale rechten automatisch worden toegekend.
We zetten deurwaarders aan de deur.
We garanderen de toegang tot water en energie als mensenrecht.
Kortom: we maken van de strijd tegen armoede een topprioriteit.

GEEF ARMOEDE GEEN KANS

In het najaar van 2018 organiseerde de PVDA de grootste bevraging in Vilvoorde ooit. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door weer en wind de straat op om programmapunten voor te leggen aan meer dan 500 mensen. Opvallend resultaat: de strijd tegen ongelijkheid en armoede staat met stip op de eerste plaats, bij alle leeftijden en bij alle beroepsgroepen.

Vilvoorde is een welvarende stad, waar het goed is om te leven. Maar Vilvoorde wordt steeds meer een stad met twee gezichten. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Nergens zie je dat beter dan op de woonmarkt.
Dure luxeappartementen en lofts gaan als zoete broodjes over de toonbank, terwijl steeds meer Vilvoordenaars geen betaalbare huurwoning meer vinden. Stijgende woonprijzen en dure rekeningen brengen steeds meer mensen in de problemen. Alleenstaande ouders, maar ook jongeren krijgen het moeilijker.

En dan is er de schrijnende kinderarmoede. In onze stad groeit nog altijd een op de zes kinderen op in armoede.
Armoede veroorzaakt een lawine van problemen. Wie een woning van slechte kwaliteit moet huren, wordt sneller ziek. Gezinnen die te krap wonen kampen meer met stress. Kinderen die niet rustig kunnen studeren vallen vaker uit op school. Mensen in armoede hebben meer kans op chronische ziektes zoals suikerziekte of hartziektes. Arm zijn maakt ziek en ziek zijn maakt arm.
Armoede is geen natuurramp, maar een maatschappelijk onrecht. In regeringskringen is het tegenwoordig bon ton om de schuld voor armoede bij de mensen zelf te leggen.

Maar zijn het soms de huurders die de wooncrisis hebben veroorzaakt? Is het de schuld van de gepensioneerden dat onze pensioenen bij de laagste van Europa behoren? Zijn de werklozen verantwoordelijk voor werkloosheidsuitkeringen onder de armoedegrens?

Wij verzetten ons tegen dat schuldmodel, dat de verantwoordelijkheid voor armoede bij de mensen zélf legt, en de ogen sluit voor structurele onrechtvaardigheid. Om de armoede uit te bannen moeten we de samenleving veranderen.
Een armoedebeleid moet mensen versterken, in plaats van hen uit te sluiten en te straffen. Wij vertrekken van een positief mensbeeld. Mensen in armoede werken hard om uit de armoede te geraken, maar blijven vastzitten in de modder.
Hulpverlening moet mensen helpen om hun rechten te realiseren.

Wij komen op voor de sociale grondrechten van iedereen. Een betaalbaar dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt. Een baan die werkzekerheid biedt en een loon waar je mee rond komt.
Toegang tot een betaalbare gezondheidszorg en tot een onderwijs met kleinere klassen.
Een inkomen waar je kunt van leven.
Om mensen een toekomst te geven zijn structurele maatregelen nodig.
De Vlaamse en federale regering moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
Maar ook de stad heeft veel hefbomen in de strijd tegen armoede.

We willen in Vilvoorde het voortouw nemen in de strijd tegen armoede.
We willen in de praktijk tonen dat een ander beleid mogelijk is, en actief in verzet gaan tegen het asociale beleid van de regering.
Wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing: het zijn essentiële mensenrechten.
Specifiek voor kwetsbare mensen in een moeilijke sociale situatie is er veel mogelijk.

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

 

Dit is jouw beweging