Stadsprogramma Vilvoorde

Kies partij voor een stad op mensenmaat.

Dat Vilvoorde, dicht bij Brussel, aan het zeekanaal en op de as Antwerpen-Brussel, van oudsher een industriestad is, dat zie je aan de wijken met bescheiden woningen in het centrum, Broek, Faubourg, Kassei, Koningslo, Houtem en ook in Peutie.
De vele fabrieken zijn wel grotendeels verdwenen, maar toch groeit Vilvoorde als nooit tevoren.
Met nu al meer dan 44.000 inwoners zijn we zowat de snelst groeiende gemeente van Vlaanderen.
Na Maasmechelen en Genk ook de gemeente met de meeste inwoners met een migratieachtergrond, zo’n 51%, van wie velen het Nederlands nog niet machtig zijn.
Een jonge gemeente.
En helaas ook een gemeente waar heel wat inwoners het moeten stellen met een laag inkomen.
Een gemeente die meer en meer een voorstad van Brussel wordt.

De PVDA kiest voor een Vilvoorde waar iedere Vilvoordenaar meetelt.
Arme inwoners, inwoners met een migratieachtergrond, jonge inwoners, bejaarde inwoners: allemaal moeten ze worden betrokken bij het beleid.
Daarom gingen we het afgelopen jaar de wijken in en ondervroegen meer dan 500 inwoners over de stad.
Wij luisterden naar hun verhaal.
Wat zijn hun dromen? Wat zijn hun noden? Wat willen zij veranderd zien?

Het antwoord was duidelijk: Vilvoordenaars willen leven in een stad zonder armoede, in een diverse stad, waar geen plaats is voor racisme, in een stad waar ze veilig kunnen leven, wonen, werken.
De PVDA wil samen met de inwoners van Vilvoorde een stad op mensenmaat maken, een stad die voor iedereen een plek heeft, die erkent dat niet iedereen hetzelfde is, denkt en wil, die probeert om de verschillende wensen en noden met mekaar in overeenstemming te brengen.
Het beleid in onze stad moet vertrekken van de zwaksten, omdat we pas echt van samenleven kunnen spreken als iedereen mee is.
In onze stad kan er volgens de PVDA maar één beleidsdomein zijn: sociaal beleid.

Een beleid dat niet aanvaardt dat mensen in armoede leven.
Dat niet tolereert dat mensen beoordeeld worden op basis van herkomst of geloof.
Dat mensen die het moeilijk hebben niet wegjaagt, maar omarmt en vooruithelpt.
Waar volop wordt ingezet op sociale huisvesting en een betaalbare huurmarkt en genereus investeert in onderwijs, kinderopvang, inspraak en cultuur.
Een beleid dat investeert in betaalbare en groene energievoorzieningen.
Dat werkt aan een leefbare stad, waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen bewegen, waar er voldoende openbaar vervoer is, maar waar ook de inwoners met een auto thuis geraken.
Waar er nagedacht wordt over de toekomst en gestreefd wordt naar een klimaatneutrale stad.
Dat is een beleid waar iedereen beter van wordt.

Met de PVDA kunnen we het verschil maken omdat wij op een andere manier aan politiek doen.
Onze gemeenteraadsleden doen niet alleen in de gemeenteraad aan politiek.
In de gemeenteraad vertolken wij de stem van de inwoners.
Maar wij weten dat we alleen samen met de inwoners iets kunnen bereiken.
Daarom betrekken we de mensen in de wijken bij onze voorstellen.
Onze agendapunten vertrekken van wat er leeft in de wijken; wij mobiliseren mensen om dingen te veranderen.
Bij de PVDA vind je ook geen postjespakkers of zakkenvullers, enkel sociaal gedreven mensen.
Onze verkozenen staan hun zitpenningen af en blijven leven met een gewoon loon.

Samen werken we aan een stad op mensenmaat.

Thema's:

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging