Veilige Stad

Veilige stad

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel kunnen gaan en een praatje kunnen slaan met de buren: dat is een basisrecht zoals het recht op onderwijs of werk.
Veiligheid is geen rechts thema. Integendeel, het recht op fysieke integriteit is een recht dat vooropstaat bij consequent links.
Wie wil optreden tegen geweld en criminaliteit, moet de criminaliteit effectief bestraffen en tegelijk inzetten op een preventief beleid.

Criminaliteit en geweld zijn vaak het werk van bendes en internationale netwerken die monsterwinsten nastreven via wapenhandel, mensenhandel, diamanthandel, drugshandel...
Tegenover de georganiseerde misdaad is zerotolerantie nodig.
Geweld moet ook effectief bestraft worden.
Tegelijk is een beter preventiebeleid nodig dat inzet op sociale rechtvaardigheid, sterke buurten en wijkagenten

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging