Vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang
  • We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.
  • De lokale Vilvoordse politie doet geen huiszoekingen bij burgers die mensen zonder papieren onderdak bieden.
  • Dringende medische hulpverlening is een recht.

Menswaardige opvang van vluchtelingen.

Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de globalisering, de economische crisis en de oorlogen – waarvoor het Westen vaak mee de verantwoordelijkheid draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan.

Wij kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen. Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een leven op te bouwen.

Dringende medische hulp is een mensenrecht en is dan ook wettelijk verplicht.

Wij willen de gezondheid van de mensen prioritair maken, dat is ook beter voor de volksgezondheid.

Diversiteit Zonder Racisme

Dit is jouw beweging