Herwaardeer de wijkagent.

Herwaardeer de wijkagent
  • We gaan voor laagdrempelige politiekantoren die ook ’s nachts open zijn.
  • We herwaarderen de rol van de wijkagent.
  • We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de prioriteiten op vlak van preventie en veiligheid in de wijk te bepalen.

Laagdrempelige wijkkantoren en meer wijkagenten.

In onze Grote Bevraging schuift een grote groep de punten ‘de wijkagent opwaarderen’ en ‘laagdrempelige wijkkantoren’ naar voren.

Bereikbare wijkagenten, dicht bij de mensen: dat is cruciaal om overlast en criminaliteit tegen te gaan.
Interventiewerking kan niet wat wijkagenten kunnen.
Zij kennen hun pappenheimers, zij kennen de problemen in de wijk en kunnen preventief werken, problemen vroeg opmerken en er iets aan doen voor ze ontsporen in criminaliteit.
En andersom: als de bevolking de agenten kent, is er meer controle op de agenten en komt het veel moeilijker tot misstanden.

Wij willen dat het stedelijke veiligheidsplan besproken wordt in wijkvergaderingen waar de korpschef en de burgemeester hun prioriteiten komen voorstellen.
Wij willen dat de stem van inwoners, verenigingen en belanghebbenden gehoord wordt wanneer men de prioriteiten voor preventie en veiligheid in hun wijk bepaalt.

Veilige Stad

Dit is jouw beweging