Skip to content

Artsentekort in Vilvoorde

Artsentekort in Vilvoorde

Op 27 augustus 2022 organiseerden PVDA Vilvoorde en Geneeskunde voor het Volk een actie in Vilvoorde om de aandacht te vestigen op het tekort aan huisartsen in de gemeente. Meer en meer mensen kunnen zich niet meer inschrijven in een huisartsenpraktijk, en moeten bijgevolg beroep doen op de wachtpost of de spoeddienst.

In Vilvoorde waren er in 2021 nog 23 huisartsen actief. Om de minimale norm van 9 huisartsen per 10.000 inwoners te halen zouden dat er 41 moeten zijn.  Rekening houdende met een pensioenleeftijd van 65 jaar voorspellen we nog 14 huisartsen in 2026, als er niet dringend werk wordt gemaakt van het aantrekken van nieuwe jonge artsen naar onze stad. Met deze cijfers scoort Vilvoorde als slechtste stad in Vlaanderen. Binnenkort moeten we met een vergrootglas op zoek gaan naar een huisarts in onze stad!

 

Ons gemeentebestuur lijkt hier niet van wakker te liggen. Het nieuwe wooncomplex 4 fonteinen dat in volle opbouw is voorziet 950 wooneenheden. Dit betekent 950 gezinnen die naar Vilvoorde aangetrokken worden, maar die hier niet meer bij een huisarts terecht zullen kunnen.

 

HARNO, de vereniging van huisartsen uit de regio opperde reeds begin 2020 een hulpvraag naar het lokale bestuur. Ons gemeentebestuur kan wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het huisartsentekort. Brede eerstelijnspraktijken, waar meerdere huisartsen kunnen samenwerken met verpleegkundigen, psychologen, kinesisten,… kunnen het artsentekort structureel iets makkelijker helpen opvangen. Met de PVDA komen wij al jaren op voor een forfaitair gezondheidscentrum in elke wijk. Je moet er altijd snel terecht kunnen met grote en kleine gezondheidsproblemen, en bovendien kan je er ook rekenen op preventieve zorg en begeleiding. De gemeente kan dit heel aantrekkelijk maken voor jonge artsen door mee te investeren in de infrastructuur van een concreet pand en vanuit de stad administratieve en logistieke ondersteuning aan te bieden.  

 

Met de PVDA vinden wij dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid moet opnemen in de ondersteuning van de gezondheidszorg van alle inwoners van de stad. Iedere burger heeft het recht op een toegankelijke huisarts dicht in zijn buurt. 

debug info: this is the footer for domain vlaams-brabant
debug info: this is the footer for domain for existing data