Skip to content

Geen betalende parkings aan en rondom station Diest

Geen betalende parkings aan en rondom station Diest

Het betalend maken van stationsparkings is voor de NMBS de nieuwe trend in Vlaams-Brabant en daarbuiten. Zowel in Aarschot, Tienen en Landen werd schafte men de gratis parkings af, tegen de belangen van de pendelaars in. We haalden hiervoor al bijna 1000 handtekeningen op. Nu is Diest de volgende in dit rijtje. Het stadsbestuur van Diest kondigde aan ook alle omringende parkings betalend te maken.

 

Een ramp voor het klimaat

In aanloop naar de COP26 (klimaattop 2021) het openbaar vervoer minder aantrekkelijk maken, is niet te begrijpen. De klimaatsverandering is de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. De oplossingen die nodig zijn, moeten radicaal en groot zijn. Maximaal inzetten op openbaar vervoer is hier een onderdeel van. Mensen moeten gestimuleerd worden om de trein of bus te nemen om zich te verplaatsen. In Diest nemen 2900 pendelaars (2019) elke weekdag de trein naar hun werk. Velen komen hiervoor met de auto naar het station omdat ze ook komen uit de nabijliggende gemeenten. Dit is veel beter dan dat ze de volledige afstand met de auto zouden afleggen. De parkings betalend maken, kan de pendelaars ontmoedigen om de trein nog te nemen waardoor de CO2-uitstoot enkel zal blijven stijgen. Ook de reizigers die de trein nemen om in het weekend weg te gaan, worden hiermee ontmoedigd. Doordat ze geen abonnement hebben, zullen de kosten voor hen nog veel hoger zijn.

Aantasting van de koopkracht

Betalende parkings betekenen een extra kost voor duizenden werkende mensen. Zij zagen hun koopkracht de laatste jaren dalen met de stijgende energieprijzen, indexsprong, dalende inkomens en het leven dat duurder wordt, waaronder de prijzen voor het openbaar vervoer. Daarbovenop wilt men dan nog een kost gooien om te parkeren. Deze prijzen zijn niet laag en zal voor de gemiddelde pendelaar voelbaar zijn. We kunnen dit afleiden aan de prijzen in Tienen, Aarschot en Landen.

Parkeertarieven Landen, Tienen, Aarschot
  Inwoner
1 uur 1,21 €
1 dag 7,26 €
1 maand 36,00 €
3 maanden 100,80 €
1 jaar 360,00 €
10 beurten 39,60 €

De omliggende parkeermogelijkheden in Diest die niet betalend zijn, zullen ook geen optie zijn. Het stadsbestuur wilt een heuse ommezwaai doorvoeren in zijn parkeerbeleid. Het volledige centrum, maar ook de parkings rondom het station worden betalend. Voor Diestenaars en bezoekers wordt dit een dure grap.

Parkings moeten gratis blijven

Met de PVDA ijveren we dat de parkings gratis blijven. Het is problematisch dat ze de parkings betalend willen maken. Het is een taak van de steden en gemeentes om de parkings in eigen beheer te nemen en deze toegankelijk te houden voor iedereen.

Wil jij de parkings gratis houden? Teken dan onze petitie.

 

debug info: this is the footer for domain vlaams-brabant
debug info: this is the footer for domain for existing data