Skip to content

Waarom vinden wij Vernieuwing zo gevaarlijk?

Waarom vinden wij Vernieuwing zo gevaarlijk?

Vernieuwing kwam in 2012 voor het eerst op als een open Vlaams-Belanglijst met naast Bart Laeremans en andere leden van Vlaams Belang enkele niet-partijleden.
Nadat Bart Laeremans eind 2012 de strijd om het nationaal voorzitterschap van het Vlaams Belang verloor en in 2014 niet meer verkozen werd bij de parlementsverkiezingen, stelde hij vast dat zijn nationale politieke carrière ten einde was. Hij zag ook in dat met de agressieve taal van Filip Dewinter Vlaams Belang er moeilijk in zou slagen om het cordon sanitaire te doorbreken. Bart Laeremans nam ontslag uit Vlaams Belang en trok in 2018 weer met Vernieuwing naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit keer niet als een open Vlaams-Belanglijst, maar als een ‘lijst zonder structurele partijbanden’, alhoewel Luk Raekelboom wel nog lid was van Vlaams Belang. Bart Laeremans en de Vlaams Belangers op de lijst Vernieuwing namen dus om louter strategische redenen ontslag uit Vlaams Belang. Nooit uitten zij enige inhoudelijke kritiek op Vlaams Belang, niet vóór en ook niet na hun ‘ontslag’. Vlaams Belang blijft als partij bestaan in Grimbergen, heeft zijn lokale werking flink teruggedraaid en komt niet meer met een aparte lijst op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toch wel raar voor een partij die nationaal de wind in de zeilen heeft.
Jan Laeremans, broer van Bart, voorzitter van Vlaams Belang Grimbergen en Vlaams parlementslid legt in een twitterbericht zelf uit waarom: “Vernieuwing is uit Vlaams Belang en onafhankelijken ontstaan, maar is al vele jaren volledig autonoom van Vlaams Belang. Dat heeft hier in Grimbergen een eigen afdeling onder mijn leiding. Het gemeentelijke beleid laten we aan Vernieuwing.” Zo ziet de taakverdeling er dus uit: Jan op Vlaams niveau en Bart op gemeentelijk niveau!
Op 7 februari 2016 sprak Bart Laeremans op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaams Solidaire Vakbond, een vakbondscel ontstaan in de schoot van het Vlaams Belang, en op 14 mei 2016 was hij gastspreker op een bijeenkomst van Voorpost, een radicale, uiterst rechtse stoottroep van Vlaams Belang. Voorbeelden die aantonen dat Bart Laeremans inhoudelijk geen afstand neemt van het ideeëngoed van Vlaams Belang.

Vernieuwing en Vlaams Belang zijn dus een identieke tweeling!

We zien dat Vlaams Belang meer en meer pogingen doet om het cordon sanitaire te doorbreken en salonfähig over te komen en het slaagt daar meer en meer in. Te pas en te onpas is Tom Van Grieken te gast op de televisie. Op 24 mei, dezelfde dag dat bekend werd dat cd&v in de Grimbergse coalitie stapt en dat Bart Laeremans burgemeester wordt, was Van Grieken aan de KULeuven uitgenodigd om een gastles te geven. De deelname van Vernieuwing aan het bestuur in Grimbergen en de benoeming van Bart Laeremans als burgemeester tonen Vlaams Belang de weg om het cordon sanitaire ook in andere gemeenten te doorbreken.

De cd&v-afdeling van Grimbergen moet dus – evenals NV-A en Open Vld – goed beseffen dat in een coalitie stappen met Vernieuwing om veel meer draait dan om lokale, Grimbergse dossiers. Het is een stap met gevolgen op Vlaams en nationaal niveau. Het is een stap vooruit naar de acceptatie van Vlaams Belang en extreemrechts in heel Vlaanderen.

 

Bronnen

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/07/beste-gwendolyn-geachte-mevrouw-rutten/

https://www.apache.be/paywall/6598?destination=/2018/11/07/krakend-cordon-bart-laeremans-en-de-vrienden-van-voorpost

https://www.knack.be/nieuws/belgie/bart-laeremans-wordt-burgemeester-in-grimbergen-benoeming-van-een-ex-vlaams-belanger-is-uitstekend-nieuws-voor-het-vlaams-belang/

 

Contact: Katelijne Raeymaekers, k_raeymaekers@hotmail.com, 0470 998134

debug info: this is the footer for domain vlaams-brabant
debug info: this is the footer for domain for existing data