Het nieuwe parkeerplan in Halle is asociaal, niet duurzaam en werd zonder inspraak van de burger doorgevoerd. De Hallenaar zal vanaf januari meer moeten betalen, terwijl het parkeerbeleid helemaal niet voor een duurzame mobiliteit zorgt. Door het hele parkeerbeleid uit te besteden zullen de Halse centen gaan naar een privéfirma. Zo’n privéfirma is geen liefdadigheidsinstelling, maar heeft als doel om winst te maken. Als linkse partij verzetten we ons stellig tegen deze beslissing en zullen we de burgers mobiliseren om het plan tegen te houden. Er bestaat een alternatief  waar we de sociale en de duurzame dimensie kunnen combineren.

1. Asociaal: wie betaalt binnenkort meer?

 

De prijzen om te parkeren gaan op veel plaatsen omhoog. Ook het aantal gratis parkings neemt af. Enkel de 94 plaatsen op ‘De Gooikenaar’ blijven gratis.  Zo goed als elke bezoeker die met de auto komt, zal dus meer betalen. Een aantal mensen in het bijzonder wordt extra getroffen:

 

Bewoners uit het centrum

Bewoners uit het centrum zouden meer moeten betalen voor hun bewonerskaarten. Een eerste kaart steeg van 0 naar 10 euro, een tweede kaart van 50 naar 100 euro. Voor tweeverdieners die geen alternatieven hebben en dus twee auto’s nodig hebben om naar hun werk te rijden, stijgt de factuur dus met 60 euro.

 

Werknemers en zorgpersoneel

Daarnaast worden ook een groot deel van de werknemers getroffen. Wie bvb. werkt in Halle (winkelbediendes, leerkrachten, zorgpersoneel…) moet binnenkort een parkeerabonnement aanschaffen dat 300 euro per jaar zal kosten. Verpleegkundigen en zorgkundigen die patiënten thuis verzorgen en dus hun auto nodig hebben om dat te kunnen doen, krijgen ook de rekening gepresenteerd. Zij betalen vanaf januari 100 euro voor een jaarabonnement. Het applaus dat de afgelopen maanden elke avond weerklonk voor onze coronahelden, is het stadsbestuur vandaag weeral vergeten.

 

Pendelaars

Binnenkort start de bouw van een parkeertoren van de NMBS. Aangezien heel wat pendelaars in Halle de trein nemen om naar het werk te gaan, is daar ook wel nood aan. Het is positief dat heel wat mensen het goede voorbeeld willen geven door elke ochtend de trein richting werk te nemen. Maar i.p.v. dat verder aan te moedigen, maakt men dat nu duurder. Ook de tarieven van de andere parkings in de buurt en zelfs van de parkeerplaatsen aan de Welkomstlaan worden daaraan aangepast en stijgen dus ook.

 

Mensen die gewoon hun job willen doen of het goede voorbeeld geven door met de trein naar het werk te gaan, extra laten betalen? Daar gaan wij met de PVDA echt niet mee akkoord. Behoud gratis parkeren voor al deze mensen. De duurdere parkeertarieven zullen wel extra inkomsten opleveren voor het parkeerbedrijf. Het autogebruik afbouwen doe je echter niet met deze asociale maatregel. Voor veel mensen blijft de auto de enige manier om naar het werk te gaan, of naar het station, of naar het centrum. Toch wordt dat nu afgestraft door het bezit van een auto nog duurder te maken.

2. Waarom een nieuwe ondergrondse parking niet duurzaam is

 

Met de oplossingen uit de 20ste eeuw zullen we de problemen van vandaag niet oplossen. Een druk Hals centrum, file in de woonwijken, gevaarlijke verkeerssituaties aan de scholen, de uitstoot van fijn stof… Het zijn zaken waar een groot deel van de Hallenaren zich over opwinden. En terecht. Het groot aantal auto’s in ons verkeer maakt de stad er zeker niet leefbaarder op. De nood om alternatieven uit te werken, is groot. Met de PVDA zullen we dan ook elk initiatief steunen dat de noodzaak om de auto te gebruiken wegneemt en alternatieven in de plaats aanbiedt. De bouw van een ondergrondse parking doet dat uiteraard niet. Verkeer uit het centrum weghouden door een grote parking te bouwen in datzelfde centrum om al dat verkeer naartoe te leiden? Dat vinden wij een heel vreemde keuze. In heel wat steden blijkt nu zelfs al dat dergelijke ondergrondse parkings gewoon leeg blijven staan. De factuur van zo’n lege parking moet natuurlijk betaald worden en komt zoals gewoonlijk uit bij… de burgers.

 

Een hedendaagse stad heeft bovendien helemaal geen nood meer aan dergelijke projecten. Onze wegen en wijken geraken verzadigd door de vele auto’s en uiteraard doet het onze luchtkwaliteit en ons klimaat ook meer slecht dan goed. Daarom hebben we nood aan duurzame alternatieven, aan investeringen in een leefbare en mobiele stad. Een stad waar we ons veilig met de fiets kunnen verplaatsen via fietsnetwerken, weg van het autoverkeer; waar we op elk tijdstip van de dag, zowel op heel vroege, als op heel late uren, de bus kunnen nemen; waar we bezoekers die met de auto naar de stad komen opvangen op stadsrandparkings die verbonden zijn met het centrum door shuttle bussen en deelfietsen. Die alternatieven zijn er vandaag niet. Met de bus naar het station gaan, naar het werk, naar school of naar het centrum, voor veel mensen is dat nog steeds niet mogelijk. Bovendien vindt, volgens de laatste studies, meer dan de helft van de Hallenaren het niet veilig om in Halle te fietsen. Zonder veilige fietsinfrastructuur en een performant openbaar vervoer, zal de auto nodig blijven. Zouden we niet beter daar beginnen in te investeren?

 

 

3. Inspraak van de inwoners zoek

De parkings in Halle zijn vandaag openbaar domein. Ze zijn van elke inwoner en iedereen zou dus het recht moeten hebben om mee te beslissen over wat er mee gebeurt. Eind augustus gebeurde net het tegenovergestelde. Het stadsbestuur lanceerde het nieuwe parkeerbeleid toen in de lokale pers. Tien dagen later zou het worden goedgekeurd op de gemeenteraad, zonder inspraak van de burger. Dat lokte heel wat verontwaardigde en boze reacties uit. Met rede! De stad geeft het parkeerbeleid zo maar cadeau aan een bedrijf, dat jaagt de prijzen de hoogte in en de burgers moeten zich daar dan maar bij neer leggen. Met de PVDA laten we dat niet zo maar gebeuren. Sinds de plannen bekend zijn geraakt, zijn wij meteen tot actie over gegaan. We lanceerden een petitie en vroeger de burgers om mee actie te komen voeren. In de komende weken zetten we deze campagne verder. We trekken zelf de wijken in om de mensen te bevragen en wij zullen hun stem verkondigen naar het bestuur. Na onze eerste actie, deed het stadsbestuur al kleine toegevingen: de Welkomstlaan blijft gratis totdat de NMBS-toren is gebouwd en op zaterdag en na 18uur blijft het parkeren ook gratis. Het toont aan dat de druk van onderuit nodig is om de zaken te veranderen. We zijn echter nog lang niet. Zin om mee de petitie te tekenen of om mee te werken met onze campagne?

 

 

TEKEN PETITIE

Doe je mee?