Tienen

Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. Een stad waar iedereen meetelt. Beeld je een stad in waar ook naar de inwoners geluisterd wordt als grote stadsprojecten gepland worden. Een stad waar je kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Een stad met een groene ring er rond die voor meer zuivere lucht en verfrissing zorgt. Die niet verstikt maar ademt en waar het verkeer niet in de knoop zit. Beeld je een stad in zonder verloedering, leegstand en zwerfvuil.

Dat zijn niet alleen onze dromen. Het zijn de dromen van de meer dan driehonderd bewoners van groot-Tienen met wie we in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. De afgelopen maanden trok de PVDA van deur tot deur in de verschillende wijken van de stad en in alle deelgemeenten er rond. We vroegen wat er anders kan en wat er beter moet in Tienen. Want democratie begint met luisteren naar de mensen. Ons programma komt dus van de Tienenaars zelf.

Dit is geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak om de prioriteiten opnieuw juist te stellen. Om de stad niet te laten draaien op maat van projectontwikkelaars, maar op maat van de werkende mensen, van de jongeren en van de mensen die het moeilijk hebben. Dit is het programma van iedereen die opkomt voor een stad op mensenmaat.

Anna Maria Van Aerschot, lijsttrekker PVDA Tienen

Volg ons op Facebook

Dit is jouw beweging