PVDA-Vilvoorde trekt op eigen wijze naar de verkiezingen in 2018. Sander Barrez (24) wordt de jongste lijsttrekker in de stad Vilvoorde. Wij interviewde deze jonge hemelbestormer over zijn engagement, de PVDA en wat we mogen verwachten. 'De mensen zijn het beu om steeds te moeten opdraaien.'

We zijn op bezoek in Vilvoorde. Na even zoeken bellen we aan bij een simpele rijwoning in het centrum van de stad. Het uur daarop maken we kennis met de lijsttrekker voor de PVDA in Vilvoorde, Sander Barrez. Een atypisch politicus die zich liever activist noemt.

Wat motiveert zo'n jonge gast om de PVDA-lijst in Vilvoorde te trekken?

Barrez: 'Mijn engagement heeft altijd centraal gestaan. Al sinds het middelbaar kom ik op voor een rechtvaardige samenleving. Acties tegen armoede, oorlog en racisme. Ik deed er alles aan om mij in te zetten. Door de jaren heen heb ik gezien dat er maar één partij is die consequent aan de kant van de mensen staat. Het is dan ook logisch dat ik de PVDA wil versterken om zo het verschil te maken voor de brede werkende bevolking in Vilvoorde, België en de wereld. De lijst mogen trekken in een stad met z'n grote uitdagingen als Vilvoorde is een hele eer.'

Hoe denken jullie het verschil te kunnen maken?

Barrez: 'Door te luisteren naar de mensen. We gaan van deur tot deur en liggen wakker van de problemen van de mensen. Samen met hen gaan we de strijd aan om de zaken te veranderen. Zo ook toen het het stadsbestuur de parkeertarieven fors wou verhogen. Veel mensen spraken ons aan of we niets konden doen. Na de stijging van de energie- en waterfactuur, was een extra taks voor veel mensen de druppel. Met de PVDA zijn we toen in actie geschoten. We gingen rond in de wijken en brachten de mensen niet alleen op de hoogte van de plannen, maar mobiliseerden ook volop om deze mensen hun stem in het stadhuis te laten weerklinken. Als je dan met honderd in het stadhuis staat heeft dat wel zijn effect. Dan zie je de schrik in de ogen van veel gemeenteraadsleden. De mensen betrekken bij het maatschappelijk debat. Zoiets hebben ze nog niet gezien.'

'Natuurlijk is dit een eerste stap. Om echt het verschil te maken willen we verder gaan. Samen met de actiegroepen doen we er de komende tijd alles aan om een referendum af te dwingen. Momenteel hebben we meer dan 3.500 handtekeningen. Nog even en we halen onze doelstelling van 5.000 handtekeningen. Dan kunnen de Vilvoordenaren zich uitspreken of de mensen al dan niet moeten opdraaien voor de winsten van een parkeermultinational. Dat is democratie. Het bedisselen van beslissingen in achterkamers kan nu stoppen. Het is tijd om naar de mensen te luisteren.'

Je gaat er vanuit dat je beter weet wat er leeft bij de mensen dan andere politici. Hoe weet je dat zo zeker?

Barrez: 'De leefwereld van veel politici staan ver af van die van de gewone mensen. Neem nu onze burgemeester, Hans Bonte. Gecombineerd met zijn wedde als parlementair krijgt die man gemakkelijk 10.000 euro per maand bij elkaar. Dan is het natuurlijk gemakkelijk om 50 euro voor een eerste bewonerskaart te vragen. Of wacht, die krijgt hij zelfs gratis! Op straat hoor je dan weleens dat politici zakkenvullers zijn. Ikzelf noem me dan ook liever een activist die aan de kant van de mensen blijft staan. Als ik verkozen geraak geef ik mijn bijdrage als gemeenteraadslid met plezier af aan de partij. Daarmee kunnen we ontzettend veel nuttigs doen om op te komen voor de mensen in Vilvoorde. Ik blijf net zoals de rest van onze verkozenen leven met een gewoon werknemersloon.'

Waarom komen jullie als enige partij op met een tweetalige lijst PVDA-PTB?

Barrez: 'Wij willen de mensen betrekken ongeacht de taal die ze spreken. Het belangrijkste is dat we er samen sterker van worden. Ikzelf ben leerkracht en geef Nederlands aan de Franstalige jeugd in Brussel. Het is belangrijk dat we beide landstalen kennen. De deur openzetten voor Franstaligen heeft daar niets mee te maken. De verfransing van Vilvoorde ga je zeker niet tegenhouden door niet te communiceren met Franstaligen. Je mag ook niet vergeten dat wij de enige nationale partij in België zijn. Mensen kijken raar op als ik ze vertel dat ons Luiks parlementslid de helft van de tijd in het Nederlands praat in het parlement. Voor ons is dat normaal. Wij zijn één.'

Het heeft even geduurd om hier te geraken met de auto. Het lijkt erop dat mobiliteit een zeer punt is in Vilvoorde.

Barrez: Inderdaad. Wij zouden graag zien dat er voorrang wordt gegeven aan het openbaar vervoer. Momenteel zien we de omgekeerde beweging. Bussen worden afgeschaft of komen veel minder vaak. Om met de trein naar Brussel te gaan mag je tegenwoordig niet meer te laat vertrekken als je nog terug wil geraken. Een afbouw van het openbaar vervoer strookt niet met de uitdagingen waar we nu voorstaan. In de eerste plaats moet er een alternatief zijn voor de auto. Duurder parkeren is daar geen oplossing voor.

Tot slot. In Vilvoorde hadden jullie ook een campagne lopen tegen fijn stof. Hoe zit het daarmee?

Barrez: 'Dat klopt. In onze regio staat er heel wat te gebeuren. Ze willen de ring verbreden, Uplace naar hier brengen, een nieuw stadium,.. Allemaal goed en wel, maar al die projecten zullen verkeer aantrekken die de wegen doen dichtslippen. Nog meer fijn stof wordt zo onvermijdelijk. We weten dat er tot op 1,5 km van een autostrades verminderde longontwikkeling bij kinderen wordt vastgesteld. Laat het centrum van Vilvoorde nu net op 1,5 km van de autostrade liggen. Maar hoe erg het probleem in Vilvoorde juist is weten we niet. Fijn stof wordt nl. niet gemeten in het centrum van Vilvoorde. We vragen dan ook al geruime tijd aan het stadsbestuur om dit in kaart te brengen. Voorlopig wordt het probleem ontkent zodat de betonlobby zijn gang kan gaan. Als de stad geen actie onderneemt nemen we het heft terug in eigen handen. Je hoort nog van ons, dat is zeker!'


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Doe je mee?