Eerst de mensen, niet de winst

Niets typeert de vernieuwde PVDA (Partij van de Arbeid) beter dan dit uitgangspunt. Mensen zijn geen nummer. Een mens is meer. Een samenleving is geen jackpot. Een samenleving is meer.

De commercie wint steeds meer veld. Gezondheid, werk, onderwijs, milieu, inspraak, internationale solidariteit en vrede worden opgeofferd aan het koude geldgewin.

Wij willen de prioriteiten opnieuw juist stellen. De samenleving weer op haar voeten zetten. Vandaar 'eerst de mensen, niet de winst'.

Ook in de partij geldt het uitgangspunt: 'eerst de mensen'. Een partij waar gewone mensen zich thuis voelen. Een partij waar waarden als menselijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid echt iets willen zeggen. Een actieve partij, met meer dan 7.700 leden in het hele land. De groei zit er flink in. Een partij die niet eigenwijs is, maar wel eigenzinnig. Die zegt waar het op staat. Links voor de raap.

Peter Mertens, voorzitter PVDA.

 

 

 


1 reactie

  • Chris Raymaekers
    publiceerde deze pagina 2019-02-08 15:42:20 +0100