Nieuws

Nieuws

De PVDA-afdeling van Vilvoorde en omstreken kon in een gezellige ontmoeting met een veertigtal aanwezigen haar vernieuwd secretariaat openen.

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de terugblik van kameraad Stan op veertig (!) jaar werking in de streek. De bezetting van VTR, de strijd van de Renaultarbeiders, de uitbouw van het partijhuis dat gekend werd als "de Spiegel", allemaal herinneringen aan bevlogen decennia! En ook aan 'Roos-en-Stan' die dit belichaamden en op wiens schouders dit rustte.

Nieuws

Tine Van Rompuy is een van de gezichten van de PVDA in Vlaams-Brabant. Sinds deze psychiatrische verpleegster met brugpensioen ging doet ze vrijwilligerswerk bij vzw De Ruimtevaart, wat tot oktober vzw Leren Ondernemen heette. Een gesprek over inzet en over de woekerende armoede in dit rijke landje.

Nieuws

'Waarom vlucht dat gezin niet gewoon naar Libanon?' vroeg Theo Francken, staatssecretaris van Asiel en Migratie, zich vorige week af op het moment dat België 6.334 Syrische vluchtelingen telt en Libanon - een land met amper 4,5 miljoen inwoners - officieel 1.172.753 Syrische vluchtelingen opvangt.

Nieuws

Het is een vreemd soort mensen dat kiest voor een leven in het onderwijs.

Nieuws

Gaat het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting doorwegen op een reglement van de spoorwegpolitie? Dat is de inzet van het proces tegen PVDA'er Wout Lootens voor de correctionele rechtbank van Leuven van vorige donderdag 3 november.

Nieuws

Vandaag (3-11) lees ik in het Nieuwsblad  'Vakbond ACV roept op tot staking bij De Lijn Vlaams-Brabant'. Daaronder, “Het ACV roept op om vrijdag het werk neer te leggen. Ze klagen over personeelstkort bij de technische diensten.
Even verder... De Lijndirectie betreurt dat het ACV oproept tot een staking, want volgens hen is de afgelopen tijd net veel werk verzet om het probleem op te lossen."

Wat is daar nu van aan vroegen we ons af, en belden Geert Witterzeel, ACV-secretaris voor De Lijn.

Nieuws

Op 23 oktober 2015 deelde ik met meer dan 100 vrienden, PVDA-leden een pamflet uit aan één van de Begische stations. Ikzelf deed dat in Leuven. Ik verdeelde er honderden folders met volgend opschrift: “Er is genoeg voor iedereen”, "maar de koek is niet eerlijk verdeeld" . Wie dat wou gaf ik symbolisch een koekje mee. Niemand werd gehinderd. Wie geen pamflet of koekje wou, liep verder zonder pamflet of koekje. Er was geen enkel incident en alles verliep prima. Op andere plaatsen in de buurt van het station deelden anderen hetzelfde uit.

Nieuws

Terwijl oudere werknemers inboeten op verlofdagen, schrapt de regering 800 jongerenjobs in de zorgsector. De zogeheten rimpeldagen in de zorgsector staan op de helling bij de Federale Regering. Dat zijn extra vakantiedagen voor oudere werknemers. Die maatregel is vooral absurd omdat de Vlaamse Regering tegelijkertijd beslist 800 jongerenbanen in de zorgsector te schrappen. De onderfinanciering van de zorg is het echte probleem dat deze regeringen moet aanpakken.

Nieuws

De kosten voor de onnodige ondergrondse parking die de stad onder het Bruulpark wil bouwen beginnen nu al uit de pan te swingen. Actiegroep De Bruul brult nam een expert onder de arm die waarschuwde dat drie bouwlagen diep in het grondwater bouwen riskant is en de prijs gemakkelijk tot het drievoudige kan doen oplopen. Van 26 miljoen naar 70 miljoen. Die het stadsbestuur de Leuvenaars door de neus wil boren. Ondertussen blijven in de parking Vaartkom drie verdiepingen constant leeg staan. Een nieuwe parking is dus onnodig.

Nieuws

Leuven is de duurste centrumstad om in te wonen. Maar welk woonbeleid stelt de PVDA-Leuven daartegenover? Met woonspecialiste Leen Swinnen kwam het zaterdagavond tot een zeer inspirerende infoavond.

Pagina's